09/08/2022 lúc 21:31 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên - Yên Bái: Nâng cao chỉ số “hạnh phúc” vào cuộc sống, hướng đến sự hài lòng của người dân

Tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong năm 2022, Huyện ủy Văn Yên đã đề ra 8 giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chỉ số “hạnh phúc của người dân”gắn với xây dựng con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập, trọng tâm là hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Tìm hiểu nội dung này, PV có cuộc PV đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng b

Tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong năm 2022, Huyện ủy Văn Yên đã đề ra 8 giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chỉ số “hạnh phúc của người dân”gắn với xây dựng  con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập, trọng tâm là hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Tìm hiểu nội dung này, PV có cuộc phỏng vấn đồng chí Luyện Hữu Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh Yên Bái - Bí thư huyện ủy Văn Yên

PV : Thưa đồng chí, năm 2021, huyện Văn Yên đã Đưa chỉ số “hạnh phúc” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào thực tế cuộc sống, bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Vậy đồng chí có đánh giá như thế nào về việc thực hiện chỉ số “ Hạnh phúc” trên địa bàn huyện Văn Yên trong năm 2021 – Năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội đảng bộ các cấp?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Chỉ số hạnh phúc là nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Để thực hiện mục tiêu “Chỉ số hạnh phúc” đề ra trong Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 30 của BTV Tỉnh ủy. Năm 2021, BTV Huyện ủy Văn Yên đã ban hành Kế hoạch số 51 ngày 07/7/2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho Nhân dân huyện Văn Yên.Theo Kế hoạch, huyện Văn Yên đã đề ra mục tiêu chỉ số hạnh phúc của người dân là 58% ở mức 2- khá hạnh phúc; đã bám vào 3 tiêu chí xác định chỉ số hạnh phúc để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể nhằm nâng cao: (1) Sự hài lòng về cuộc sống, (2) Sự hài lòng về môi trường sống; (3) Tăng tuổi thọ trung bình.

Căn cứ Kế hoạch đề ra; các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về chỉ số hạnh phúc bằng nhiều hình thức; các giải pháp được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm như: giải pháp xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng KTXH; quản lý tài nguyên khoáng sản; xử lý nước thải, chất thải, rác thải sinh hoạt; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; công tác phòng chống thiên tai, tái thiết các vùng bị ảnh hưởng thiên tai để đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân; giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình, chính sách phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;…

Có thể nói việc thực hiện chủ trương “Chỉ số hạnh phúc” trên địa bàn huyện Văn Yên trong năm 2021 đã được thực hiện bài bản, khoa học, từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu khảo sát XHH xác định chỉ số hạnh phúc; đã làm tốt công tác tuyên truyền, quá trình thực hiện đã có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các giải pháp được đề xuất và triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần để huyện vượt mục tiêu CSHP đề ra, đạt 65,37% (vượt 7,37%), đạt mức 2- khá hạnh phúc.

Mùa xuân hạnh phúc của người dân Văn Yên

PV : Từ kết quả bước đầu đạt được, huyện Văn Yên đã có cách làm mang tính chất riêng có, cách làm đó cụ thế như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên: Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thành phần trong 03 nhóm giải pháp lớn nhằm nâng cao sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tăng tuổi thọ trung bình. Có thể điểm ra một số giải pháp và cách làm nổi bật, mang tính chất riêng có của Văn Yên đã triển khai và đạt hiệu quả trong năm 2021 như: Quyết liệt phòng, chống dịch COVID -19 bằng nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn, bình yên cho Nhân dân. Theo đó nổi bật là đã phát động thành lập Đội xe tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, Đội xe đã thu hút được gần 400 thành viên, tham gia đưa đón trên 1.000 công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương, vận chuyển trên 25.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cùng nhiều vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, tổng chi phí khoảng 380 triệu đồng - 100% kinh phí do lái xe là thành viên Đội tình nguyện hỗ trợ, ủng hộ; Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% cử tri đi bỏ phiếu, kết quả bầu đủ, bầu đúng cơ cấu được Tỉnh và Trung ương đánh giá cao và khen thưởng; Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động rộng khắp, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt hiệu quả cao: Phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân”; phong trào hiến đất làm đường; Phong trào “5 không 5 sạch”…; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”; Cuộc thi “Cổng thôn, tổ dân phố đẹp”; Huy động các nguồn lực, trọng tâm là nguồn lực XHH từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ, chăm lo chăm lo tết cho tất cả các hộ nghèo, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Huy động các nguồn lực để làm nhà ở cho 103 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng; Xây dựng và triển khai ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; đặc biệt là các ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ứng dụng trong công tác bầu cử. Huyện Văn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh xây dựng và ban hành Đề án chuyển đổi số; Việc tổ chức khảo sát, xác định chỉ số hạnh phúc đảm bảo khoa học, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm; sử dụng kết quả khảo sát của các địa phương để kết hợp với khảo sát bổ sung của các cơ quan huyện để tổng hợp xác định chỉ số hạnh phúc chung của huyện; xây dựng ứng dụng nhập phiếu khảo sát trực tuyến (không dùng phiếu giấy).

PV : Trong năm 2022, với những thắng lợi bước đầu, huyện Văn Yên sẽ có những giải pháp thiết thực nào để xây dựng  chỉ số “hạnh phúc” hướng đến sự hài lòng và hạnh phúc của người dân gắn với xây dựng  con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập” thưa đồng chi?

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên:  Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021.Trong năm 2022 Huyện ủy Văn Yên tập trung đề ra một số định hướng giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chỉ số “hạnh phúc của người dân”gắn với xây dựng  con người Văn Yên “Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”, đó là  Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung củng cố, phát triển kết cấu hạ tầng KTXH (trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng số);  Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chú trọng phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; quan tâm thúc đẩy phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có thế mạnh; Quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; Nâng cao chất lượng công tác văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sưc khỏe cho nhân dân; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào cuộc sống; tập trung triển khai các hạng mục, phần việc của Đề án chuyển đổi số của huyện; Tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực để phục vụ cho người dân, vì hạnh phúc của người dân; nhân rộng các mô hình tiêu biểu đã có trong năm 2021; Triển khai các giải pháp về xây dựng con người Văn Yên “Nghĩa tình,đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”.

Trân trọng cảm ơn đồng chí !

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập