04/12/2023 lúc 13:21 (GMT+7)
Breaking News

TP.HCM trả lương 120 triệu đồng/tháng cho lãnh đạo làm khoa học

HĐND TP.HCM vừa thông qua mức tiền lương, tiền công cao nhất 120 triệu đồng/tháng đối với người đứng đầu tổ chức khoa học - công nghệ công lập.

Quang cảnh Kỳ họp Thứ Mười Hai – (Ảnh: Internet)

Cụ thể, người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập, tiền lương, tiền công theo tháng được đề xuất là 60 triệu đồng, 80 triệu đồng, 100 triệu đồng và 120 triệu đồng.

Tiền lương, tiền công hàng tháng đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập là 50 triệu đồng, 65 triệu đồng, 85 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập được đề xuất các mức 40 triệu đồng, 50 triệu đồng, 65 triệu đồng và 80 triệu đồng.

Phó trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập được đề xuất là 30 triệu đồng, 40 triệu đồng, 50 triệu đồng và 60 triệu đồng.

Các mức thu nhập này được xem xét tăng 10% mỗi năm một lần căn cứ vào kết quả hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học công nghệ. Các chức danh được thưởng hai tháng lương khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào cuối năm, một tháng lương khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các mức ưu đãi này không bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các chế độ liên quan khác.

Ngoài ra, trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ là 60 triệu đồng một tháng.

Các đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất thông qua mức chi tiền lương đối với người làm trong tổ chức khoa học do UBND TP thành lập tại phiên họp ngày 11/11 – (Ảnh: Internet)

Điều kiện để xác định tổ chức khoa học công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập được hưởng ưu đãi phải có đề án khoa học công nghệ trong 3 - 5 năm thuộc vào bốn nhóm điện tử - công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và nghiên cứu chính sách phục vụ phát triển thành phố. Tổ chức khoa học công nghệ này cần có kế hoạch hướng đến phát triển thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế...

Yêu cầu về lãnh đạo để hưởng thu nhập cao nhất 120 triệu đồng mỗi tháng cần đáp ứng điều kiện có từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ưu tiên. Hoặc những người này phải đạt một trong các điều kiện như: chủ trì ít nhất 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 8 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên; tác giả chính của 8 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS; tác giả của ít nhất 3 sáng chế hoặc là tác giả của ít nhất sáu giải pháp hữu ích; tác giả của ít nhất 3 văn bằng bảo hộ về giống cây trồng hoặc tác giả của ít nhất 3 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; triển khai 4 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm các cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, nhằm hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nâng cao vị thế, vai trò của thành phố là địa phương đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quy tụ nhân tài trong và ngoài nước./.

Hoàng Châu