03/12/2023 lúc 01:40 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Vinh: Thành quả từ quyết tâm và tinh thần đổi mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ (2020-2025) đã xác định, xây dựng thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, với tinh thần chủ động, quyết liệt, tìm hướng đi mới, không rập khuôn, máy móc theo lối cũ, UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành tạo sự chuyển biến mới, hiệu quả trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của thành phố, và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Để kinh tế - xã hội (KT-XH) phục hồi nhanh sau những khó khăn do đại dịch Covid-19, lãnh đạo Thành phố Vinh xác định cần tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời có những giải pháp phù hợp nhằm kích hoạt, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Một góc TP Vinh hôm nay

Thành phố Vinh lung linh về đêm

Lãnh đạo UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu UBND Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng và ban hành hệ thống Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Đề án, Kế hoạch để thực hiện (với 04 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, 08 Đề án, 24 Kế hoạch), và hàng năm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản đã ban hành. Những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Lãnh đạo UBND Thành phố quan tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra, họp rà soát, đánh giá và chỉ đạo quyết liệt tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, Lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lớn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Thành phố, cụ thể trên một số nhiệm vụ như: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, vốn vay Ngân hàng thế giới”; tích cực triển khai thực hiện Đề án “mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh”; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025; Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội…

Hội đồng nhân dân thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (đây là kỳ họp đột xuất) để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền (08/6/2022)

Thành phố đồng thời ban hành văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm để đôn đốc tiến độ; tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; khai thác quỹ đất, giải quyết khu tập thể cũ xuống cấp, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Thành phố cũng tập trung rà soát, kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm... Cùng với đó, Chính quyền Thành phố đề xuất Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy cho chủ trương đầu tư một số dự án phát triển đô thị như: Khu đô thị Riverstar Sông Lam tại phường Hưng Dũng, Khu đô thị mới phía Đông Nam xã Hưng Lộc; Đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND Tỉnh chấp thuận yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm Nhà đầu tư thực hiện các dự án: Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh; Khu nhà ở Mỹ Thượng tại xã Hưng Lộc. Thực hiện tốt công tác cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu Thành phố Vinh, Nghệ An"

Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB các công trình, dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài, tạo điều kiện môi trường cho các nhà đầu tư, đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án đô thị Việt Lào. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; lĩnh vực giáo dục tiếp tục đạt nhiều thành tích quan trọng. Công tác giải quyết đơn thư tồn đọng, kéo dài đạt hiệu quả, không để đơn thư phức tạp phát sinh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tập trung chỉ đạo thực hiện các đột phá, phát triển, như: Xây dựng đô thị thông minh; Xây dựng chính quyền điện tử; Thu hút huy động nguồn lực từ nhà đầu tư; Công tác cải cách hành chính. Tập trung lực lượng, phương tiện huấn luyện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 được Quân khu 4 đánh giá cao và được UBND Tỉnh tặng Bằng khen...

Những kết quả được ghi nhận

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, nguy cơ lạm phát tăng cao, hệ lụy của dịch bệnh COVID-19…, song, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố vẫn đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) đã đề ra theo Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 15/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đường phố ngập tràn sắc hoa trong mỗi dịp Tết đến Xuân về

Trong đó, về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Tổng giá trị tăng thêm (theo giá so sánh 2010) ước đạt 24.360 tỷ đồng, bằng 100,95% KH, tăng 9,02% so với cùng kỳ; trong đó: Ngành Công nghiệp - xây dựng ước đạt 7.373 tỷ đồng, bằng 97,57% so với KH và tăng 6,95% so với cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước đạt 16.766 tỷ đồng, bằng 102,56 % so với KH và tăng 10,16% so với cùng kỳ; ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt 221 tỷ đồng, bằng 96,8% so với KH và giảm 4,04% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao quản lý ước thực hiện năm 2022 đạt 3.538,8 tỷ đồng, đạt 170,5% dự toán Tỉnh giao, 109,7% dự toán HĐND Thành phố giao, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Tính đến tháng 11/2022, đã có 596 doanh nghiệp và 4.036 hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,02%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Nghi Kim, Hưng Lộc, Nghi Đức, Hưng Đông) và 04 vườn đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; Tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 cho các đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học - công nghệ, hướng dẫn đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm 2022. Thành phố đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vinh theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 và Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An… 

Phố đi bộ là điểm đến thu hút đông đảo Nhân dân TP Vinh và du khách.

Những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2022 sẽ là đòn bẩy để năm 2023 tiếp tục đạt được những thành quả cao hơn; hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh và 15 năm thành phố Vinh lên đô thị loại I - Một sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng, thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hoá của thành phố trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời còn là dịp để quảng bá hình ảnh, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ đó huy động các nguồn lực xã hội góp phần xây dựng thành phố Vinh ngày càng văn minh, hiện đại; là Trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.

Nguyệt Hằng, Minh Ngọc