04/12/2023 lúc 13:55 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Chiều 02/3/2023, Hội đồng thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), Nông thôn mới nâng cao (NTMNC), Nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM). Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là thành viên Hội đồng thẩm định.
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh trình danh sách các xã và báo cáo những nội dung liên quan.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế về mức độ hoàn thành các tiêu chí và đề nghị Hội đồng xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 05 xã, gồm: Cẩm Tân (huyện Cẩm Thuỷ); Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Thuý Sơn (Ngọc Lặc); Thành Thọ (Thạch Thành); công nhận xã đạt chuẩn NTMNC cho 9 xã, gồm: Minh Tâm, Thiệu Phú (huyện Thiệu Hoá), Định Hưng, Định Bình (huyện Yên Định), Dân Lực, Nông Trường (huyện Triệu Sơn), Cẩm Tú (huyện Cẩm Thuỷ), Hoằng Tân, Hoằng Giang (huyện Hoằng Hoá), Xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn được đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thảo luận tại hội nghị. 

Trên cơ sở các ý kiến phân tích và kiểm tra thực tế trước đó. Hội đồng thẩm định đã xét hồ sơ, phân tích ưu điểm, những nội dung cần phải hoàn thiện các tiêu chí cho từng xã, các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM (Nguyệt Ấn, Thúy Sơn và Cẩm Tân), 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Minh Tâm, Thiệu Phú, Định Bình, Dân Lực, Nông Trường, Hoằng Tân, Hoằng Giang và Cẩm Tú) xã Vân Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. 
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận những nỗ lực của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ban, ngành thành viên trong công tác chuẩn bị cũng như xét thẩm định các tiêu chí. Đồng chí khẳng định, xây dựng NTM phải hướng đến mục đích cuối cùng là vì người dân, nếu còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận của người dân thì cần xem xét thấu đáo. Các tiêu chí cần được hoàn thiện 100% để khi được công nhận đạt chuẩn phải thực sự ý nghĩa với người dân.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Theo đó, đồng chí thống nhất chưa xét đạt chuẩn NTM cho 2 xã Minh Sơn và Thành Thọ; chưa xét đạt chuẩn NTM nâng cao với xã Định Hưng trong đợt này. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Điều Chương trình Xây dựng NTM tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện và các xã để hoàn thiện các tiêu chí, khắc phục những tồn tại để xét đạt chuẩn những đợt tiếp theo.

Những xã vừa được Hội đồng xét đạt chuẩn, đồng chí yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận./

Đỗ Thanh