02/06/2023 lúc 15:18 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 20/9/2022, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được nhận nhiệm vụ mới.

Quyết định điều động đồng chí Lê Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu với HĐND huyện Hoằng Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Thức thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện Hà Trung bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định điều động đồng chí Lê Hồng Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để HĐND huyện Quan Sơn bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026,

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Tuấn Trưởng phòng Báo điện tử Báo Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa. Các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Lương Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Long, Trưởng phòng Thời sự - Chính trị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ tầm quan trọng, nghĩa ý của công tác cán bộ và những điểm mới trong công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này cần phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân và gia đình phải gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm; cùng với đó phải biết lắng nghe, biết chia sẻ, rèn luyện, để thực sự xứng đáng là người cán bộ phục vụ nhân dân.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, nhận nhiệm vụ công tác lần này, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định các đồng chí nhận nhiệm vụ lần này sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh