03/12/2022 lúc 22:57 (GMT+7)
Breaking News

Ngân hàng CSXH huyện Đắk Song chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên nghèo

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên(HSSV). Theo đó, vốn tín dụng chính sách hỗ trợ HSSV góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường.

Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay Học sinh sinh viên những năm qua đã được cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp luôn quan tâm triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khi triển khai cho vay theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đăk Song đã cho vay 83.800 triệu đồng, với 10.020 lượt khách hàng được vay vốn, đã giúp 3.764 học sinh, sinh viên vay vốn đi học…

Ngân hàng chính sách kịp thời hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để HSSV có cơ hội tiếp tục học tập.

Gia đình Bà Võ Thị Thuận cư trú tại thôn 8, xã Trường Xuân, năm 2014 gia đình Bà thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng năm đó con trai Huỳnh Minh Hưng đỗ đại học Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, gia đình Bà đã làm đơn xin vay vốn HSSV gửi Tổ TK&VV thôn 8 và được Tổ TK&VV bình xét vay 44.750.000 đồng; năm 2016, con gái Huỳnh Thị Thu Trinh đỗ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, gia đình Bà tiếp tục được Tổ TK&VV bình xét vay số tiền 62.500.000 đồng; tổng số tiền vay vốn cho hai con học đại học 107.250.000 đồng. Gia đình Bà luôn chấp hành đóng lãi và tiết kiệm đầy đủ. Hiện tại, hai con bà Võ Thị Thuận đều đã tốt nghiệp ra trường và có công ăn việc làm ổn định, con Huỳnh Minh Hưng hiện làm bác sĩ và Huỳnh Thị Thu Trinh làm bên lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tuy nuôi hai con ăn học tốn nhiều chi phí nhưng năm 2019, gia đình Bà Võ Thị Thuận đã thoát nghèo nhờ vợ chồng Bà luôn chịu thương chịu khó cùng nguồn vốn vay 30.000.000 đồng vốn hộ cận nghèo để đầu tư chăm sóc cà phê, hằng năm cho thu nhập ổn định.

Tương tự, hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Xuân, thôn 4, xã Đăk Mol thuộc diện khó khăn được vay vốn HSSV cho 8 con ăn học tại các trường Đại học, cao đẳng với tổng số tiền vay 275.250.000 đồng. Hiện tại, 6 sinh viên đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, 2 sinh viên hiện đang theo học tại trường Đại học. Tuy số tiền vay vốn tương đối lớn, nhưng gia đình Bà Xuân luôn chấp hành trả gốc đầy đủ khi đến hạn, trả lãi và tham gia tiền gửi tiết kiệm đầy đủ.

Gia đình bà Võ Thị Thuận và Nguyễn Thị Xuân là hai trong số hàng ngàn hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay HSSV cho thấy chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên là một chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội; góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk Song tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ gia đình về chủ trương của chương trình và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát đối tượng cho vay, tổ chức thu hồi vốn hợp lý, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay vốn để đảm bảo không học sinh, sinh viên nào vì không có tiền mà bỏ học./.

Kim Ngân

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập