11/12/2023 lúc 09:13 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Lấy ý kiến của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nam Định là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), vì vậy việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở địa phương.

Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch và phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương bảo đảm đúng yêu cầu và phản ánh đúng kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM quốc gia, tỉnh Nam Định tham quan hội chợ giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định.

Thực hiện Hướng dẫn số 122/HD-MTTQ-BTT ngày 16-1-2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã có Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 28-11-2019 về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao ở từng địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Ủy ban MTTQ và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM để xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở cấp xã và khu dân cư. Hướng dẫn trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn và các thành viên trong Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện lấy phiếu đánh giá bằng hình thức lấy ý kiến của từng hộ gia đình ở khu dân cư hoặc tại hội nghị. Nhờ đó, việc triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả từ khâu xây dựng kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn, phối hợp đến tổng hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ MTTQ, tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Người dân xã Trực Chính, huyện Trực Ninh rất hài lòng với kết quả xây dựng xã nông thôn mới của địa phương.

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, việc tổ chức lấy ý kiến người dân tại 76 xã, thị trấn của các huyện và thành phố Nam Định cho thấy trên 90% người dân được hỏi hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao của địa phương. Kết quả lấy ý kiến của người dân cho thấy có 11/11 câu hỏi đánh giá đạt trên 90% sự hài lòng của người dân (Trong khi yêu cầu 10 câu trong phiếu hỏi đạt trên 80%; câu thứ 11 đạt trên 90%). Một số xã, thị trấn có tỷ lệ người dân hài lòng cao như: Cổ Lễ, Trực Khang (Trực Ninh); Mỹ Lộc (Mỹ Lộc); Ngô Đồng, Giao Lạc (Giao Thủy); Yên Phúc, Yên Nhân (Ý Yên)… Có nhiều nội dung nhận được sự quan tâm của nhân dân như: Vấn đề hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi; y tế, giáo dục; an ninh trật tự ở địa phương... Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định cho biết: Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM nâng cao còn nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; qua đó phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. Việc đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao được thực hiện thông qua phiếu đánh giá. Kết quả bảo đảm khách quan, chính xác, đúng thời gian, quy trình; phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân. Quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ trong thẩm định, kiểm tra, trả lời, giải trình những vấn đề nhân dân còn băn khoăn, kiến nghị, có mức độ hài lòng chưa cao.

Người dân xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản (Nam Định) luôn quan tâm đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giá trị thu nhập trong gieo trồng, thu hoạch lúa.

Thông qua việc đánh giá cũng cho thấy, người dân có sự hài lòng chưa cao đối với một số tiêu chí, lĩnh vực; đồng thời có nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra các giải pháp giúp chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tiến tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đó là việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương chưa thực sự hiệu quả. Ở một số địa phương đã có mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tuy nhiên số lượng còn ít. Một số hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao. Việc phân loại, xử lý rác thải chưa phù hợp và linh hoạt, mô hình phân loại rác thải tại nguồn mới được triển khai và chưa đồng bộ. Các khu dân cư có hệ thống thu gom nước thải nhưng chưa được xử lý trước khi xả thải ra môi trường; việc xử lý rác thải ở nhiều nơi chưa bảo đảm gây ô nhiễm mỗi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân… Đối với những nội dung mà sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ chưa cao, nhân dân còn băn khoăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với địa phương tổ chức phân tích nguyên nhân, lý do để có văn bản kiến nghị, đề xuất các sở, ngành hữu quan có kế hoạch, biện pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ địa phương xử lý, nâng cao chất lượng tiêu chí theo quy định… 

Nông thôn mới xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy (Nam Định) hôm nay.

Có thể thấy, thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia giám sát của người dân trong xây dựng NTM. Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng địa phương, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của người dân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa để phong trào xây dựng NTM nâng cao ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các tiêu chí được nâng cao, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn./.

Đại diện Nam đồng bằng Sông Hồng

...