25/07/2024 lúc 22:23 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Thường Xuân: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế

Bên cạnh thuận lợi, năm 2023 được xác định sẽ còn không ít những khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có phát triển kinh tế. Để tháo gỡ, huyện Thường Xuân sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
Du lịch tâm linh tại Cửa Đạt ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp: Huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành đạt 13,6%. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả; ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng rộng rãi mô hình sản xuất, đẩy mạnh tích tụ đất đai để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, qua đó hình thành chuổi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh các dự án chăn nuôi quy mô lớn, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường cùng với chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia xúc gia cầm. Phát huy hiệu quả việc nuôi cá tại lưu vực đập Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng. Triển khai và hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng tập trung, chú trọng công tác trồng cây quế, trồng rừng gỗ lớn, qua đó thúc đẩy chế biến và xuất khẩu gỗ. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Đẩy mạnh việc nuôi cá tại lưu vực các đập trên địa bàn huyện.

Đối với công nghiệp, xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn chuyển tiếp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, như: Dự án cầu Tổ Rồng, dự án đường nối QL47 với cầu Tổ Rồng, dự án đường Thọ Thanh – Thị trấn, dự án đường Xuân Cao – Luận Thành, dự án đường Vạn Xuân – Xuân Lẹ... Kiên quyết chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài để giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện dự án; tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì và đẩy mạnh hơn nữa việc sản xuất, nhất là lĩnh vực may mặc, giày da, chế biến lâm sản. Tăng cường huy động nguồn lực tập trung để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để xây dựng hệ thống đường giao thông cho các thôn, bản (phấn đấu năm 2023, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá 71%). Đẩy mạnh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư các dự án thuộc chương trình 30a. Chỉnh trang đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hoá. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để giúp các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận; đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Luận Thành, thu hút doanh nghiệp đầu tư dự án cụm công nghiệp thị trấn Khe Hạ. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là tại thị trấn Thường Xuân, thị tứ Khe Hạ và các xã Lương Sơn, Vạn Xuân, Yên Nhân.

Du lịch Bản Mạ, một trong các điểm du lịch sẽ được tập trung khai thác theo Nghị quyết số 02-NQ/HU.

Đối với dịch vụ, thương mại: Tập trung triển khai các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ vận tải, du lịch, ăn uống, giải trí. Triển khai mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 14/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kế hoạch thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục tổ chức quảng bá, xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào phát triển du lịch trên địa bàn huyện như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh Cửa Đạt, du lịch cộng đồng tại thôn Thanh Xuân thị trấn, thôn Vị xã Bát Mọt. Tập trung đầu tư một số hạ mục thiết yếu để khai thác tiềm năng, thu hút khách du lịch.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện tăng thu ngân sách đạt trên 10% so với dự toán tỉnh giao. Thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là các dự án đấu giá đất, giao đất có thu tiền, cho thuê đất, sử dụng hiệu quả đất công ích 5% tại các xã, thị trấn đi đôi với việc chống thất thu, nợ đọng về thuế, phí, lệ phí... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách, phương án phân bổ dự toán và thực hiện dự toán.

Hy vọng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Thường Xuân sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế./.

Đình Đông