13/08/2022 lúc 04:14 (GMT+7)
Breaking News

GTNFoods (GTN) bị xử phạt 70 triệu vì chậm công bố thông tin

Theo thông tin UBCKNN ngày 19/10, Công ty cổ phần GTNFoods (HOSE: GTN), số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo thông tin UBCKNN ngày 19/10, Công ty cổ phần GTNFoods (HOSE: GTN), số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

GTNFoods (GTN) bị xử phạt 70 triệu vì chậm công bố thông tin

Theo đó, GTNFoods công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật các tài liệu sau: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm: Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – Công ty cổ phần và Công ty có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập; Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021); tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/02/2020).

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.412,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và giảm 1% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần làn 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 35,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản GTN tăng 8,9% so với đầu năm lên 4.558,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.601,4 tỷ đồng, chiếm 57,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 901,6 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập