04/10/2023 lúc 07:14 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Tập trung tuyên truyền 7 nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV

Ngày 14/10, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Gia Lai tổ chức “Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022 tại Hội trường 2/9. Dự hội nghị có đồng chí Tống Thới Mốc, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh Uỷ chủ trì; Lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông; Hội nhà báo tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương và địa phương cùng dự.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III năm 2022, công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, sơ, tổng kết việc trên lĩnh vực thông tin, báo chí, truyền thông. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều có văn bản định hướng công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội có ý nghĩa quan trọng của đất nước, địa phương cho các cơ quan báo chí, truyền thông; kịp thời gửi tài liệu, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền các bài phát biểu, kết luận, chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực giúp cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh có thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động tác nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo chí đã tập trung tuyên truyền, thông tin đầy đủ các hoạt động trên địa bàn tỉnh từ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, thời sự; Công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Trong tuyên truyền phát triển kinh tế quý III và 9 tháng năm 2022, các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng thông tin phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 và thực hiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025…; đến mọi mặt đời sống văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng; Tài nguyên môi trường; Thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; PGCM; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục có sự đổi mới, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các sự kiện thời sự - chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được phản ánh khá toàn diện với nhiều tin, bài chất lượng, phong phú. Nhiều vấn đề mới, vấn đề bất cập được các cơ quan báo chí phát hiện, thông tin, giúp cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất và đề ra giải pháp khắc phục.

Bên cạnh các kết quả đạt được thì công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Vẫn còn một số phóng viên, cộng tác viên chỉ chú trọng viết tin, bài phản ánh tiêu cực, hạn chế; không đề cập các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh và các địa phương, đơn vị; Chưa có nhiều bài viết đi sâu phân tích các giải pháp và nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra; Tuyến tin, bài phản ánh những băn khoăn, lo lắng của các tầng lớp nhân dân về giá cả, lao động, việc làm, đầu ra cho các sản phẩm, nạn lừa đảo, cho vay tín dụng đen lãi suất cao…chưa thường xuyên và kịp thời; Việc chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, nhất là trước các vấn đề dư luận quan tâm vẫn chưa kịp thời, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định cung cấp thông tin cho báo chí…

Đồng chí Tống Thới Mốc, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong quý IV năm 2022, cần tập trung 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một, tiếp tục đẩy mạnh tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của tỉnh trong quý IV năm 2022.

Hai, Tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận số 01-KL/TW; Báo chí quan tâm phản ánh, tuyên truyền các hoạt động ở địa phương, ngành trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)… 

Ba, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân quyền. Tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…; Tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phản ánh các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn tỉnh…

Bốn, tiếp tục có tuyến thông tin, bài viết về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền phân giới cắm mốc năm 2022; tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế biển; khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…; Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và việc chấp hành pháp luật của người dân trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; tập trung vào công tác phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần kéo giảm, kiềm chế số vụ, số người chết và bị thương

Năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì, phát triển các tuyến tin bài, phóng sự đấu tranh phản bác luận điệu lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, việc xử lý vụ án, vụ việc phức tạp, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và địa phương. Chú trọng thông tin kịp thời các vụ việc phức tạp, bức xúc trong dư luận và các giải pháp ổn định tình hình của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sáu, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm phối hợp tổ chức tốt việc gặp mặt, cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội chú ý có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình…

Bảy, các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa hướng tới mục tiêu cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan báo chí. Thực hiện nghiêm việc cử nhà báo, phóng viên dự đầy đủ các hoạt động giao ban, cung cấp thông tin báo chí do tỉnh, các ngành, địa phương tổ chức để nắm, kịp thời trao đổi các vướng mắc, thống nhất trong hoạt động tuyên truyền, báo chí trên địa bàn tỉnh./.

Võ Hà