31/01/2023 lúc 17:44 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 19/10, tại TP. Pleiku, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh lần thứ tư, năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cùng 350 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao bằng khen cho những người uy tín có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết. Ảnh: Đức Thụy

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 955 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Kế thừa truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Với trách nhiệm của mình, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đội ngũ người có uy tín đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào DTTS và công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các thôn, làng.

Đặc biệt, trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến 132.963 m2 đất và tham gia gần 48 ngàn ngày công để làm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải...qua đó góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh- Trương Hải Long ghi nhận, biểu dương những việc làm tốt đẹp vì cộng đồng của những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, trong 9 tháng của năm 2022, các chỉ tiêu, kế hoạch hầu hết đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình kinh tế-xã hội đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng vẫn đan xen những khó khăn, thách thức, do đó đề nghị những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng; tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của người dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để có hướng giải quyết phù hợp; củng cố, nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong việc xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người có uy tín tiêu biểu với số lượng phù hợp; tổ chức tập huấn giúp người có uy tín tiêu biểu cập nhật, nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở địa phương kịp thời, chính xác; thường xuyên thăm hỏi, động viên, khích lệ những người có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cùng đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS luôn khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Ê đê, Xê đăng hay Bah Nar và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Dịp này, 100 người có uy tín tiêu biểu đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 100 người có uy tín tiêu biểu nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020 đến năm 2022.

Hoàng Anh Tuấn 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập