11/12/2023 lúc 08:50 (GMT+7)
Breaking News

Đất Xanh (DXG): Lãi quý II/2022 giảm 45%, dòng tiền âm 1.866 tỷ đồng

Công ty cổ phần TĐ Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm sâu.

Cụ thể, quý II/2022, DXG mang về 1.550 tỷ đồng doanh thu và 262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 56% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của DXG, lợi nhuận sau thuế quý II/2022 giảm mạnh là do các dự án chưa bàn giao chưa kịp ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXG đạt 3.342 tỷ đồng doanh thu và 670 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 49% và 44% so với bán niên 2021. Với kết quả này, Đất Xanh mới thực hiện 32% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của DXG đạt 30.371 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó khoản tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu và hàng tồn kho. Hàng tồn kho chiếm 12.584 tỷ đồng, tương đương 42,3% tổng tài sản.

Nợ phải trả tăng gần 1.200 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 16.064 tỷ đồng. Khoản tăng chủ yếu đến từ vay nợ. Tại thời điểm 30/6, tổng vay và nợ thuê tài chính của DXG là 5.977 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn là 3.167 tỷ đồng. 

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của DXG âm 1.866 tỷ đồng, cùng kỳ âm 33 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư cũng âm 106,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 661 tỷ đồng; dòng tiền hoạt động tài chính dương 1.719 tỷ đồng nhờ tiền thu từ đi vay 3.642 tỷ đồng.

Thanh Bút