21/06/2024 lúc 10:25 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Những món vay đầu tiên đã được giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng thuộc 3 chương trình tín dụng này, Ngày 17/05/2022 Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các Tổ chức chính trị nhận ủy thác cho vay và chính quyền địa phương tổ chức giải ngân những món vay đầu tiên, kịp thời chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính Phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông giải ngân món vay đầu tiên theo nghị quyết số 11/NQ-CP

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông giải ngân cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Theo đó, Chi nhánh đã giải ngân cho 3 cơ sở giáo dục mầm non để sữa chữa và mua sắm đồ dùng dạy học với số tiền 440 triệu đồng. Cụ thể; (Trường mầm non bé yêu TDP2 nghĩa Tân vay 200 triệu đồng, nhóm trẻ độc lập Alpha, đồ rê Mí nghĩa trung vay 160 triệu đồng, nhóm trẻ sao mai nghĩa thành 80 triệu đồng).

Nguồn vốn cho vay theo Quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của NHCSXH theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP./.

Võ Hà