03/12/2022 lúc 13:39 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 30/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị chuyên đề Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 về kiện toàn chức cán bộ, tại hội nghị ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự hội nghị có: ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà H’Kim Hoa, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đoàn thể, tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tại địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị-Ảnh: CTTĐT.

Tại hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất đồng chí H’ Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 (do Tỉnh ủy Đắk Lắk thôi thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), đồng thời hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ/c Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ngay tại hội nghị, Ban Thường trực tỉnh ủy biểu quyết thống thống nhất cử ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Thống nhất giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam chuẩn y.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024, ông Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu trên cương vị mới-Ảnh: CTTĐT.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024, ông Y Giang Gry Niê Knơng cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo tỉnh cũng như là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngoài ra ông Y Giang Gry Niê Knơng hứa trên cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đoàn kết một lòng, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, đem hết khả năng, trí tuệ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến, cũng như xứng đáng là cơ sở chính trị của Nhân dân, là cầu nối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bên cạnh đó tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 mong được đón nhận sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, các Sở, ban, ngành trong tỉnh để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận đề ra, đưa công tác Mặt trận tỉnh Đắk Lắk ngày một phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc theo mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đ/c Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị-Ảnh: CTTĐT.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, qua quá trình thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số địa phương cấp huyện đã đạt được một số kết quả thuận lợi nhất định. Mô hình này giúp giảm đầu mối, giảm con người, giảm ngân sách, phù hợp với tinh thần sắp xếp, đổi mới trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, qua thực tế, người đứng đầu cùng một lúc thực hiện cả hai nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị với khối lượng công việc rất nhiều là rất khó khăn cho việc sắp xếp, phân bổ thời gian để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đình Tiến

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập