11/12/2023 lúc 10:04 (GMT+7)
Breaking News

Bộ GTVT: Các Ban QLDA giải ngân tốt

Theo số liệu báo cáo đến ngày 6/9/2022, lũy kế đến hết tháng 8/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 22.195 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án giao thông của Bộ GTVT diễn ra sáng 7/9, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư Lưu Quang Thìn cho biết, theo số liệu báo cáo đến ngày 6/9/2022, lũy kế đến hết tháng 8/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 22.195 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (gồm 2.638 tỷ đồng vốn nước ngoài, đạt 54,1% và 19.557 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 43%).

Với khối lượng giải ngân cao của các Ban QLDA, kết quả giải ngân hết tháng 8/2022 của Bộ GTVT cao hơn bình quân chung của các bộ, cơ quan trung ương (32,36%).

Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với cơ quan tham mưu, các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Sở GTVT các địa phương tại cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án giao thông của Bộ GTVT 

Một số Ban QLDA có kết quả giải ngân tốt là Ban QLDA Thăng Long lũy kế giải ngân đạt 4.388 tỷ đồng, đạt 63,9% (không gồm 1.429 tỷ đồng mới giao bổ sung cho 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), vượt 422 tỷ đồng so với kế hoạch. Ban QLDA Đường thủy giải ngân đạt 616 tỷ đồng, đạt 61,2%, vượt 422 tỷ đồng.

Ban QLDA 85 giải ngân được 850 tỷ đồng, đạt 50,5% (không gồm khoảng 568 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), vượt 126 tỷ đồng.

Trong khi đó Ban QLDA 7 cũng có kết quả giải ngân tốt với số tiền giải ngân là 2.656 tỷ đồng, đạt 50,33% (không gồm 1.537 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 02 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), vượt 126 tỷ đồng.

Bên cạnh các Ban QLDA vượt kế hoạch giải ngân, một số Ban QLDA vẫn chưa đáp ứng được khối lượng giải ngân đã đăng ký.

Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 8/2022, Ban QLDA Mỹ Thuận mới giải ngân 1.670 tỷ đồng, đạt 45,15% (không gồm 1.921 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và điều hòa điều chỉnh kế hoạch một số dự án), chậm 755 tỷ đồng.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh giải ngân 2.262 tỷ đồng, đạt 52,7% (không gồm 600 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2), chậm 261 tỷ đồng.

Ban QLDA 2 giải ngân 1.472 tỷ đồng, đạt 44% (không gồm 1.352 tỷ đồng mới giao bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện 1 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và điều hòa điều chỉnh kế hoạch một số dự án), chậm 227 tỷ đồng. Ban QLDA 6 giải ngân 1.970 tỷ đồng (50,7%), chậm 187 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Đường sắt giải ngân 1.046 tỷ đồng (56,96%), chậm 93 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng nằm trong nhóm các đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu giải ngân khi khối lượng giải ngân đến hết tháng 8/2022 chỉ đạt 1.027 tỷ đồng, đạt 50,4% (không gồm 134 tỷ đồng mới giao kế hoạch cho 2 dự án LRAMP - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương và VRAMP - Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam), chậm 22 tỷ đồng.

Các Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của Bộ, đáp ứng kế hoạch là các Sở GTVT: Nghệ An, Lạng Sơn, Phú Yên, Tuyên Quang, Điện Biên, Hậu Giang.

Các chủ đầu tư gồm Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các Sở GTVT Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Long An, Đắk Lắk đã giải ngân 100% kế hoạch 2022 để thu hồi ứng trước kế hoạch.

Để giải ngân 100% kế hoạch năm của Thủ tướng Chính phủ giao, từ nay tới cuối năm, Bộ Giao thông Vận tải cần giải ngân khoảng 28.133 tỷ đồng (56%); trong đó có khoảng 8.300 tỷ đồng để giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng của 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2.

Đến ngày 6/9/2022, lũy kế đến hết tháng 8/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 22.195 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Vụ, Cục, Ban QLDA, Sở GTVT các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân; đánh giá nguyên nhân kết quả giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu; đồng thời cam kết quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, kết quả giải ngân các công trình, dự án hiện nay được 22.185/45.340 tỷ đồng, đạt gần 49% kế hoạch vốn Bộ GTVT đã phân khai.

Bộ trưởng đánh giá các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực rất lớn để đạt được kết quả này. Ngành GTVT giải ngân cao hơn cả bình quân chung cả nước khoảng 5%, tuy nhiên vẫn thấp so với kế hoạch của Bộ GTVT đã đề ra. Bên cạnh các Ban QLDA, Chủ đầu tư vượt kế hoạch giải ngân, có 2 Ban QLDA, 11 Sở GTVT có kết quả giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của Bộ.

"Yêu cầu chủ đầu tư, Ban QLDA, Sở GTVT các địa phương liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường năng lực, nhân sự, có quyết tâm cao, vượt khó, tập trung kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân theo yêu cầu của Chính phủ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ rõ. Đồng thời yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Sở GTVT các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng các dự án, thủ tục thực hiện đúng theo quy định pháp luật về xây dựng cơ bản.

Về một số vấn đề cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch Đầu tư dự thảo văn bản để Bộ GTVT gửi các tỉnh liên quan đề nghị tập trung quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các tỉnh rà soát khả năng giải ngân trong năm nay; tổng hợp những vấn đề phát sinh về khối lượng, giải phóng mặt bằng, có kế hoạch điều chỉnh quy mô, cân đối lại nguồn vốn được bố trí cho phù hợp. Các tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt hơn nữa để giải ngân toàn bộ kinh phí đã đăng ký với Bộ GTVT.

Nguyễn Lâm