16/08/2022 lúc 19:46 (GMT+7)
Breaking News

Biến động tại Cienco 4: Thêm người đại diện pháp luật, tăng mạnh vốn điều lệ

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (HoSE: CG4) thời gian vừa qua có biến động lớn cả về nhân sự và vốn điều lệ.

Hai người đại diện pháp luật

Cụ thể, theo Thông báo số 11169/TB-TĐ của Cienco 4 về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngoài người đại diện pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Tuấn Huỳnh – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Tập đoàn này còn bổ sung thêm 1 người đại diện pháp luật từ ngày 25/4, là ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch hội đồng quản trị.

2 người đại diện pháp luật của Cienco 4 là ông Nguyễn Văn Tuấn (bên trái) và ông Nguyễn Tuấn Huỳnh (bên phải)

Ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1970), được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cienco 4 từ ngày 22/4/2017.

Theo báo cáo tình hình quản trị năm 2021, tính đến ngày 21/2/2022, ông Nguyễn Văn Tuấn không sở hữu cổ phần nào tại Cienco 4. Ông Tuấn nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật 2 công ty con của Cienco 4 là CTCP Đầu tư Cienco 4 Land và CTCP Green Tea Islands. Ngoài ra, ông Tuấn là Chủ tịch Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ TH Nhật Minh.

Tiếp tục tăng vốn lên hơn 3.300 tỷ đồng

Trước đó, hồi tháng 3/2022, Tập đoàn Cienco 4 đã hoàn thành phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên hơn 2.200 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 2.000 tỷ trước thời hạn.

" Kết quả này đã giúp Tập đoàn tiếp tục phát triển chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng có đủ nguồn vốn đối ứng để tham gia dự thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được Chính phủ triển khai trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong năm 2021, Tập đoàn cũng đã chào bán thành công 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đủ đáp ứng về nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông 2022, cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ lên hơn 3.300 tỷ đồng. Thời gian phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tùy vào tình hình thực tế của thị trường, cũng như nhu cầu vốn của Tập đoàn.

Về kết quả kinh doanh quý I/2022, Cienco 4 đạt doanh thu thuần 427,2 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng tăng 18% đạt 289,6 tỷ đồng, chiếm 68% tổng doanh thu. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn khiến lợi nhuận gộp giảm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 16,5% lên 21,8 tỷ đồng do lãi tiền gửi và tiền cho vay tăng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 6,5% và 35,4%.

Kết quả, Cienco 4 thu về 32,3 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 43,1% lên 31,8 tỷ đồng. EPS tăng từ 222 đồng lên 318 đồng.

Tại thời điểm 31/3/2022, tài sản ngắn hạn của công ty tăng 15,5% so với đầu năm lên 4.514 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 8 lần số đầu kỳ đạt 670,3 tỷ đồng do ghi nhận thêm 500 tỷ đồng từ tiền gửi và 170,3 tỷ đồng từ trái phiếu. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 16,4% lên 136,3 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 3.742 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm trong đó 66,2% là nợ dài hạn.

Vân Anh
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập