13/08/2022 lúc 05:14 (GMT+7)
Breaking News

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông: Công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cần lấy “Xây” là chính

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào chiều ngày 12/1.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào chiều ngày 12/1.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Võ Đình Tín, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự. Năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 3.394 đảng viên, 235 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận 231 tổ chức đảng chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, 4 tổ chức chưa thực hiện tốt. Cấp ủy, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 661 đảng viên, 102 tổ chức đảng.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật tổng cộng 187 đảng viên. UBKT hai cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 71 đảng viên. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch và quy định. Tuy nhiên, UBKT một số nơi còn chưa thật sự chủ động trong phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Trong khi đó, thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp, được báo chí và dư luận nhân dân phản ánh. Việc xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện tình trạng nể nang, né tránh…

Năm 2021, UBKT các cấp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên. Ngành kiểm tra sẽ kịp thời tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ chú trọng vào các lĩnh vực còn nhiều nổi cộm, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Công tác quy hoạch, quản lý đất đai; bảo vệ rừng, đất rừng; công tác thu hút vốn đầu tư, thực hiện dự án; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức và cán bộ…

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, năm 2020, hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần vào việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cần lấy “xây” là chính. Cấp ủy các cấp và ngành Kiểm tra cần xử lý nghiêm đảng viên vi phạm và coi đây là biện pháp giáo dục, phòng ngừa.

Đồng chí Võ Đình Tín, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như: công tác tổ chức cán bộ, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhất là vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với hoạt động thanh tra, điều tra của cơ quan thanh tra, tư pháp, nội chính nhằm đấu tranh quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngành Kiểm tra phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập