10/06/2023 lúc 01:33 (GMT+7)
Breaking News

Bạc Liêu: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Vừa qua, tại Bạc Liêu, Ban Tổ chức Trung ương  đã Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Vừa qua, tại Bạc Liêu, Ban Tổ chức Trung ương đã Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật là phối hợp tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo đúng tiến độ và sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới, hiệu quả đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Đặc biệt, đối với tỉnh Bạc Liêu, các công tác xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của toàn Ngành đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra cũng thể hiện sự gương mẫu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tham mưu ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định và phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó là tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài ngành đảm bảo ngày càng nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả, phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: baclieu.gov.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời đề nghị Ngành bám sát Nghị quyết XIII Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để đẩy mạnh triển khai công tác của ngành, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp theo phương án nhân sự đã được thông qua.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định của Đảng, tổ chức cán bộ thống nhất giữa Đảng với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, lấy trung tâm là các quy định của Đảng. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết chuyên đề; bám sát thực tiễn để xử lý vướng mắc về công tác cán bộ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đối với công tác xây dựng Ngành, phải đổi mới phương pháp, tác phong làm việc đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cán bộ Ngành phải đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với từng cơ quan, đơn vị.

Coi trọng công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên với quyết tâm xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.