25/09/2023 lúc 21:15 (GMT+7)
Breaking News

Bá Thước, Thanh Hóa: Tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2023 được xác định vẫn còn không ít khó khăn thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn, song, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của Nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Bá Thước phấn đấu sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có phát triển kinh tế.

Bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, cùng với sự nỗ lực của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và người dân trong huyện, thì sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của tỉnh cũng đã giúp huyện Bá Thước đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó có 31/32 chỉ tiêu đạt và  vượt mục tiêu, tổng giá trị sản xuất cả năm đạt 5.882 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 18,8%; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tiếp tục đầu tư, quảng bá, xúc tiến về du lịch, đưa Bá Thước trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hoá.

Phát huy tinh thần đó, năm 2023, huyện Bá Thước sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Đối với nông, lâm, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới: Huyện Bá Thước sẽ trú trọng phát triển nông nghiệp mang tính hiệu quả bền vững theo hướng sinh thái gắn liền với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường và giá trị cao. Đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai, tiếp tục chuyển đổi cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; nâng cao năng xuất, chất lượng các sản phẩm chủ lực mà huyện đang có lợi thế; đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, gắn liền với kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ môi trường và liên kết chặt chẽ với chế biến thực phẩm.

Tăng diện tích thâm canh cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng đi đôi với khai thác hiệu quả có kiểm soát tài nguyên rừng và đảm bảo tính bền vững.

Khai thác hiệu quả hơn nữa việc nuôi trồng thủy sản trên 2 lòng hồ thủy điện và các triền sông, suối, ao, hồ.

Phát triển việc nuôi trồng, khai thác tốt nguồn thuỷ sản với bảo vệ môi trường sinh thái. Tận dụng tối đa diện tích ao, hồ, các triền sông, suối lớn để nuôi trồng thuỷ sản; khai thác tốt nhất về lợi thế lòng hồ 2 nhà máy thuỷ điện Bá Thước 1, Bá Thước 2 để tăng sản lượng thuỷ sản. Qua đó đưa tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 11%.

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp các chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn tài trợ cho việc nhân rộng, xây dựng các mô hình và hỗ trợ sản xuất; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu năm 2023 có từ 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Đối với công nghiệp – xây dựng: Tập trung phát triển nhanh các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu, lao động và khả năng cạnh tranh, như: Tre, luồng, may mặc, vật liệu xây dựng... bám sát, thường xuyên theo dõi cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp quan trọng về thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động trong việc phục hồi và mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, lưu thông hàng hoá; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu đưa cụm công nghiệp Điền Trung vào hoạt động vào trong quý III năm 2023; phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của huyện: Dự án cầu thị trấn Cành Nàng qua sông Mã; dự án đường tránh chợ phố Đoàn, xã Lũng Liêm. Hoàn thành 100% việc quy hoạch chung xã, quy hoạch các điểm dân cư nông thôn theo kế hoạch, tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; tăng cường việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình đi đôi với việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm; nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh việc đầu tư dàn trải, gây thất thoát vốn. Không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của hệ thống chính trị trong GPMB và hoàn thành 100% tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn.

Đối với thương mại, dịch vụ: Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động dịch vụ. Tăng cường hỗ trợ kết nối cung – cầu trong tiêu thụ sản phẩm hàng hoá; tiếp tục cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đầu tư hơn nữa phát triển các khu du lịch trọng của huyện: Khu du lịch Pù Luông; du lịch sinh thái thác Hiêu, xã Cổ Lũng; Son, Bá, Mười, xã Lũng Cao; thác Muốn, xã Điền Quang, song song với đa dạng các sản phẩm du lịch, tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, phấn đấu đưa Bá Thước trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Đối với quản lý tài chính, ngân sách và tín dụng: Phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn từ 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Tích cực khai thác các nguồn thu từ quỹ đất, quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động mua, bán, chuyển mục đích sử dụng và cấp quyền sử dụng đất. Khai thác và huy động triệt để các nguồn thu vào ngân sách, xử lý dứt điểm nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát theo dự toán giao, phục vụ tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội. Chi tiêu ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, đối tượng.

Cơ quan Huyện ủy Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

Đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn (chương trình XDNTM, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số) và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn vốn các chương trình, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, đúng quy định.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp trên, huyện Bá Thước sẽ đạt được mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế năm 2023, qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Đình Đông