26/09/2023 lúc 11:51 (GMT+7)
Breaking News

Xã Đức Vĩnh – Xây dựng nông thôn mới nâng cao 2019

VNHN - Đức Vĩnh là một trong những địa phương nằm ngoài đê La Giang của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phải gánh chịu thiên tai lũ lụt. Tuy nhiên, xã Đức Vĩnh đã rất nỗ lực để cán đích nông thôn mới vào năm 2016. Năm 2019, Đức Vĩnh là địa phương được huyện chọn và giao nhiệm vụ xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

VNHN - Đức Vĩnh là một trong những địa phương nằm ngoài đê La Giang của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phải gánh chịu thiên tai lũ lụt. Tuy nhiên, xã Đức Vĩnh đã rất nỗ lực để cán đích nông thôn mới vào năm 2016. Năm 2019, Đức Vĩnh là địa phương được huyện chọn và giao nhiệm vụ xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xuất phát điểm thấp, nguồn thu không có, một năm huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách 396 triệu đồng. Dân số Đức Vĩnh chỉ có 436 hộ với 1250 nhân khẩu phân bố trên địa bàn 3 thôn. Khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần càng khó càng quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đã không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, biết cân đối nguồn lực, năng lực đội ngũ cán bộ, sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp các ngành.

Đường vào Trung tâm xã Đức Vĩnh

Đức Vĩnh đã hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2016 đó là cả một sự cố gắng lớn. Điều mà nhiều địa phương hội tụ đủ các điều kiện chưa làm được thì Đức Vĩnh là một trong số ít các địa phương đã Cán đích. Sau đạt chuẩn NTM, năm 2017 Đức Vĩnh tập trung cao độ để tham gia dự thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu toàn tỉnh và kết quả là Đức Vĩnh vinh dự có thôn Vĩnh Phúc đạt giải 3 của tỉnh và 1 vườn mẫu đạt giải 3 của tỉnh. Năm 2019, Đức Vĩnh là địa phương được huyện chọn và giao nhiệm vụ xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xã Đức Vĩnh ngày càng có nhiều đổi mới

Phát huy những thành quả đã đạt được, mong rằng Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương Đức Vĩnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, quan tâm đến việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 xứng đáng với niềm tin mà huyện đã đặt giao.