24/07/2024 lúc 03:07 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng giao thông đường bộ

Sáng 07/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện giám sát chuyên đề đối với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Khánh Linh)

Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được các ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; nhiều vụ việc trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình được phát hiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Các dự án sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã bước đầu phát huy cao hiệu quả đầu tư của nhà nước, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng thời, đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Khánh Linh)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn giám sát và các đại biểu, đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; đưa ra những giải pháp khắc phục gửi báo cáo về HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành tập trung sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 trình cấp có thẩm quyền ban hành. Tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản của tỉnh, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung ban hành mới các văn bản chỉ đạo, cơ chế và công tác quy hoạch, phân cấp đầu tư, quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng sau đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tăng cường phối hợp rà soát các quy hoạch chuyên ngành, đề án, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý quy hoạch bảo đảm sự liên kết và phù hợp trong các quy hoạch; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn bộ máy làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư từ huyện đến xã. Thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý sau quy hoạch, sau đầu tư, nhất là việc bàn giao, vận hành quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị mới, chung cư cao tầng để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Đoàn Tuấn