Western Hanoi School – trường Liên Cấp Tây Hà Nội hướng tới giáo dục quốc tế và hội nhập toàn cầu

Western Hanoi School – trường Liên Cấp Tây Hà Nội là một trường phổ thông chất lượng cao hướng tới giáo dục quốc tế và hội nhập toàn cầu. Nhà trường đảm nhận vai trò đào tạo bậc học tiểu học và trung học cơ sở nhằm tạo ra một thế hệ học sinh mới, có tri thức vững vàng, nhân cách tốt đẹp, kĩ năng thành thạo và có ý chí phát triển cá nhân và xã hội.

Video khác