24/09/2023 lúc 09:40 (GMT+7)
Breaking News

VIB huy động thành công 2.948 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 và đợt 2 năm 2022.

Mới đây, ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 và đợt 2 năm 2022.

VIB huy động thành công 2.948 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 28/2/2022 ngân hàng hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 3 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu là 2.000. Cùng ngày, VIB tiếp tục phát hành thành công 948 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm.

Như vậy, chỉ trong 1 ngày, VIB đã huy động thành công 2.948 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhưng lại không có bất cứ thông tin gì về lãi suất, mục đích sử dụng vốn, nhà đầu tư mua trái phiếu, tài sản đảm bảo và đơn vị đứng ra thu xếp các đợt phát hành trái phiếu.

Trong năm 2021, VIB cũng đã 14 lần phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổng số tiền huy động được qua kênh trái phiếu khoảng hơn 17.000 tỷ đồng.

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Các lô trái phiếu này cũng được mua bởi một công ty chứng khoán trong nước hay các tổ chức khác. Tuy nhiên VIB không nêu cụ thể nên không rõ nhà đầu tư chỉ là một hay nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, lượng phát hành giấy tờ có giá tại VIB tính đến 31/12/2021 tăng 48%, từ 28.558 tỷ đồng lên 42.298 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là trái phiếu kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm ghi nhận 29.800 tỷ đồng; từ 5 năm trở lên ở mức 4.570 tỷ đồng. Ngoài ra, lượng chứng chỉ tiền gửi cũng ghi nhận 4.911 tỷ đồng.

Năm 2022, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. 

Đồng thời, VIB đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tăng 35,7%. Trong đó, Ngân hàng dự kiến chia cổ phiếu thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.