25/05/2022 lúc 18:01 (GMT+7)
Breaking News

Văn Bàn: Hội nghị sơ kết kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021

Chiều ngày 7/10, UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch phát triển kinh tế trong 9 tháng đầu năm và thực hiện triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021.

Chiều ngày 7/10, UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch phát triển kinh tế trong 9 tháng đầu năm và thực hiện triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021.

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Văn Bàn đã cố gắng phát huy hết những thế mạnh tiềm năng của mình để phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch, tạo tiền đề duy trì tốt đà phát triển kinh tế trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm đến nay, các hoạt động sản xuất nông nghiệp được đảm bảo theo khung thời vụ, có xu hướng tăng về mặt diện tích, năng suất và giá trị sản xuất. Trong vụ đông 2020 - 2021, diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt gần 2.100 ha, giá trị sản xuất đạt 84,3 triệu đồng/ha; vào vụ xuân năng suất lúa tăng cao, đạt gần 68 tạ/ha, ngô đạt gần 45,5 tạ/ha; vụ hè thu gieo cấy được gần 4.100 ha lúa, 2.275 ha ngô; hiện tại đang vào thời điểm vụ lúa mới đang bắt đầu được thu hoạch, vụ ngô đang trong giai đoạn bắt đầu trổ cờ phun râu. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ hiện đang duy trì đà phát triển, tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp xấp xỉ 1.567 tỷ đồng.

Hiện nay trên địa bàn huyện cũng đang được chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quản lý nhà nước đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, cố gắng khai thác triệt để tiềm năng từ nguồn đầu tư. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2021 là hơn 112 tỷ đồng, tính đến nay đã giải ngân được khoảng 60% theo kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến nay đạt 265,3 tỷ, bằng 91%  kế hoạch tỉnh giao ban đầu, bằng 85% kế hoạch huyện giao và bằng 152% so với cùng kỳ năm 2020; các khoản thu nội địa do Chi cục Thuế huyện quản lý thu đạt gần 150 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch tỉnh giao và bằng 80% kế hoạch huyện giao. Các ngân hàng có nguồn vốn huy động rơi vào khoảng hơn 936 tỷ đồng, tổng dư nợ xấp xỉ 1.364 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa - xã hội cũng được tiếp tục cải thiện; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội được duy trì và phát huy.

Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là cần đảm bảo khung thời vụ thông qua việc giúp đỡ, chỉ đạo người dân thu hoạch các loại cây trồng trong vụ hè, thu, sau đó tiếp tục tiến hành canh tác đất đai, lựa chọn hạt giống cho vụ đông sắp tới. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cần đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tốt diện tích rừng đang sẵn có; tiếp tục kêu gọi và tận dụng khéo léo các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2021, huyện sẽ có thêm 3 xã được đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục tiến hành thực hiện công tác thu ngân sách, cố gắng đồng bộ và đưa ra giải pháp thích hợp để sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; chú ý tới công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, doanh nghiệp có thể sớm hoàn thành dự án đầu tư./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập