24/05/2022 lúc 22:39 (GMT+7)
Breaking News

TT kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Nghệ An - Hội nhập bằng ISO/IEC – 17025 : 2017

VNHN - Với tư cách là cơ quan pháp lý về mặt xác định chất lượng thuốc và mỹ phẩm trong địa bàn tỉnh, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Nghệ An có vai trò đặc biệt quan trọng và tích cực trong việc giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm để thúc đẩy việc không ngừng nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, làm cho công tác kiểm soát, kiểm nghiệm được phát triển rộng khắp ở các cơ sở, pha chế sản xuất, bảo quản và phân phối trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, bảo đảm hiệu lực của thuốc và mỹ phẩm tro

VNHN - Với tư cách là cơ quan pháp lý về mặt xác định chất lượng thuốc và mỹ phẩm trong địa bàn tỉnh, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Nghệ An có vai trò đặc biệt quan trọng và tích cực trong việc giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm để thúc đẩy việc không ngừng nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, làm cho công tác kiểm soát, kiểm nghiệm được phát triển rộng khắp ở các cơ sở, pha chế sản xuất, bảo quản và phân phối trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, bảo đảm hiệu lực của thuốc và mỹ phẩm trong phòng bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người dùng.

          Với các thiết bị như: máy hấp thụ nguyên tử, máy sắc ký khí, máy sắc ký lỏng cao áp, phòng kiểm nghiệm vi sinh đạt tiêu chuẩn... Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Nghệ An đang được coi là một trong những đơn vị có hệ thống trang thiết bị hiện đại nhất so với các Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm của các tỉnh bạn trên toàn quốc. Để phát huy lợi thế quan trọng đó, góp phần đưa Trung tâm trở thành một địa chỉ vừa dịch vụ vừa phục vụ trong nền kinh tế thị trường, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Nghệ an mong muốn có một chuẩn mực cho phòng thí nghiệm vừa hội nhập vừa tiên tiến,ISO/IEC 17025:2017 (trước đây là 17025: 2005) là một chọn lựa.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Nghệ An

 

ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành,  nhằm đảm bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp cho các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả, thống nhất hóa chuẩn mực, thủ tục và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật, có độ tin cậy cao. Thực hiện ISO/IEC 17025:2017 chính là tiền đề cho việc thừa nhận lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi quốc gia. Hoạt động này góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực cũng như thế giới.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Nghệ An

 

            Đầu năm 2011 Trung tâm bắt đầu xây dựng hệ thống, 24 tháng 5 năm 2012 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Nghệ an là đơn vị đầu tiên tỉnh Nghệ An được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) Bộ Khoa học Công nghệ công nhận phòng thử nghiệm đạtISO/IEC 17025, mã số VILAS 566 và là đơn vị thứ 6 trong Hệ thống Kiểm nghiệm toàn quốc đạt tiêu chuẩn này.

           Khởi đầu thận trọng, ném đá dò đường bằng 12 phép thử được BoA công nhận trong lĩnh vực Dược, nâng lên 16 phép thử trong kỳ đánh giá lại năm 2015. Sau khi đc UBND tỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm soát thực phẩm chức năng và nước uống đóng chai, bao bì thực phẩm, Trung tâm nâng lên 33 phép thử cho cả 3 lĩnh vực Dược, Hóa, Sinh vào năm 2017. Năm 2018 Trung tâm đạt 58 phép thử được BoA công nhận, trở thành một đơn vị có số phép thử hàng đầu trong khu vực và trong hệ thống Kiểm tra chất lượng Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm.

            Năm 2019 Trung tâm quyết tâm bảo vệ thành công đề án: “Phát triển Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Nghệ An thành đầu mối duy nhất thực hiện chức năng kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn và bổ sung nhiệm vụ kiểm soát thiết bị y tế” để thành đơn vị Kiểm soát toàn diện Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm và Trang thiết bị Y tế có năng lực tin cậy trong vùng Bắc Trung Bộ và toàn quốc.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập