03/12/2022 lúc 07:15 (GMT+7)
Breaking News

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 50 năm trưởng thành, phát triển và bứt phá tự hào

VNHN - Nửa thế kỷ trôi qua chất chứa những đam mê cháy bỏng của bao thế hệ viên chức, giảng viên và người lao động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đối với sự nghiệp trồng người. Những người lái đò chở bao thế hệ người học đến bến bờ vẫn miệt mài hòa mình vào dòng chảy tri thức và những yêu cầu của giáo dục đại học thế giới.

VNHN - Nửa thế kỷ trôi qua chất chứa những đam mê cháy bỏng của bao thế hệ viên chức, giảng viên và người lao động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đối với sự nghiệp trồng người. Những người lái đò chở bao thế hệ người học đến bến bờ vẫn miệt mài hòa mình vào dòng chảy tri thức và những yêu cầu của giáo dục đại học thế giới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Khó khăn và thách thức không ngăn được những trái tim cống hiến trọn vẹn cho một nền giáo dục tiên tiến, minh bạch và công bằng. Những gương mặt, nụ cười vẫn rạng rỡ niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững của một nhà trường đại học. 50 năm là cả một chặng đường mà các thế hệ lãnh đạo, viên chức giảng viên Nhà trường xây dựng lên một hệ thống giáo dục từ trung cấp đến đại học. Ở bậc thang giáo dục nào, Trường cũng xuất sắc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Hôm nay, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của Nhà trường đã và đang cống hiến trong các cơ quan, tổ chức trong khu vực công cũng như khu vực tư. Họ tự hào được đi lên từ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng tới một tương lai rộng lớn hơn.

TS.Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2016/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 trên sở Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội và Trường Trung học Văn thư lưu trữ Trung ương 1. Cùng với những thăng trầm của đất nước, Trường đã đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước có tay nghề cao, có đạo đức và trách nhiệm cống hiến cho một nền công vụ tiên tiến, một khu vực tư rộng mở và phát triển.

50 năm là khoảng thời gian đáng kể trong hành trình phát triển của một trường đại học với 10 năm 2011-2021 thực sự  bứt phá tự hào, là giai đoạn nền tảng với những thăng trầm, vận hội và thách thức để thực hiện khát vọng trở thành trường đại học có thương hiệu trong hệ thống giáo dục quốc dân. Với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức và người lao động của Trường đã hòa vào xu thế phát triển đại học hiện đại hóa, quốc tế hóa của giáo dục đại học Việt Nam, của khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường gióng trống khai trường cùng Ban Giám hiệu, Hội đồng trường

Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến định hướng và chiến lược phát triển của Nhà trường. Để thực hiện, trường đại học phải đổi mới cơ cấu đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo; đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên, cán bộ quản lý; đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới việc huy động các nguồn lực và cơ chế tài chính; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; hội nhập giáo dục quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh trong đào tạo.

Từ khi mang trọng trách mới, với sứ mạng Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường là đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ, nền công vụ và cho xã hội có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sứ mạng và tầm nhìn của Trường dựa trên sự kế thừa truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhu cầu đào tạo của xã hội.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nơi chắp cánh ước mơ bao thế hệ 

Trong 50 năm ấy, với những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, tập thể lãnh đạo, viên chức giảng viên và người lao động Nhà trường luôn đồng lòng, đoàn kết bám sát nhiệm vụ, không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội; đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn nhân lực cho ngành nội vụ và cho xã hội. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành hoặc phù hợp với ngành được đào tạo ở mức cao, khởi nghiệp thành công cả ở khu vực công và khu vực tư.

Hòa mình vào sự nghiệp đào tạo đại học của đất nước, Trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ các đòi hỏi mới của giáo dục đại học hiện đại. Với một trường đại học non trẻ, đây thực sự là một thách thức, khó khăn. Nhận thức đầy đủ và quyết tâm, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức giảng viên Nhà trường đã tiến hành rà soát đánh giá, thực hiện những bước đi vững chắc khẳng định vị trí, vai trò của một trường đại học trong điều kiện hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trường đã quyết tâm định hướng phát triển quản trị đại học hiện đại và định hướng này được thể hiện trong Đề án Chiến lược phát triển Trường đến năm 2035 - kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững và vươn tới tự chủ đại học.

Kỷ niệm hoạt động tuyển sinh của sinh viên

 Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường đã mở ra cơ hội học tập cho mọi người với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa trình độ theo định hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ và xã hội. “Chất lượng - Chuyên nghiệp - Hiện đại” đã trở thành giá trị cốt lõi của Trường trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực.

Trong 10 năm từ khi trở thành một trường đại học, Trường đã có những bước nhảy vọt về xây dựng và phát triển các ngành đào tạo. Năm 2011, Trường mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo 4 ngành trình độ đại học: Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Quản trị nhân lực, Thông tin thư viện.  Đến năm 2021, Trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học với 23 ngành và chuyên ngành.

Hoạt động đánh giá ngoài là một mốc son khẳng định chất lượng thương hiệu của một trường đại học trong bản đồ các trường đại học Việt Nam. Năm 2020, Trường đã hoàn thành Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và đạt Giấy chứng nhận số 55-2020/GCN-CSGDĐH ngày 12/3/2020 theo Quyết định số 68/QĐ-KĐCL ngày 12/3/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trở thành một trong 150 trường đại học Việt Nam nhận được vinh dự này.

Ngay sau khi đạt được Chứng nhận đánh giá ngoài, Trường đã thực hiện ngay lộ trình đánh giá ngoài các chương trình đào tạo, một công việc lớn, khó khăn và nhiều thách thức trong giáo dục đại học hiện đại. Ngày 3,4/12/2021, Trường tổ chức đánh giá 03 chương trình đào tạo: Quản lý nhà nước, Lưu trữ học và Quản lý văn hóa theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT và lộ trình về bảo đảm chất lượng của Trường.

Bên cạnh hoạt động giáo dục đại học, Trường đã có nhiều đóng góp vào quá trình chuẩn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu của ngành Nội vụ, nền công vụ trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Trường đã thiết lập được mạng lưới đối tác đa dạng (54 đối tác quốc tế là các trường đại học, học viện, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp...); ký và triển khai 17 bản ghi nhớ với các đối tác. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trở thành thành viên của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) – mạng lưới các trường đại học nói tiếng Pháp lớn nhất trên thế giới với 1007 thành viên đến từ 119 quốc gia.  

Xúc động và tự hào về hành trình 50 năm, mỗi viên chức, giảng viên và người lao động tin tưởng và quyết tâm phát triển Trường thành một Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ và cho xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập