07/07/2022 lúc 14:06 (GMT+7)
Breaking News

TP Lào Cai: Dừng tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các cấp học từ ngày 19/2

Chiều nay 18/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp trên địa bàn thành phố Lào Cai để phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều nay 18/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp trên địa bàn thành phố Lào Cai để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt trong 03 ngày gần đây (kể từ ngày 16/02/2022). Để bảo đảm và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sớm giảm nhanh các ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Lào Cai kể từ ngày 19/2/2022 cho đến khi có thông báo mới (gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp).

Ảnh minh họa.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai, triển khai hình thức dạy học trực tuyến cùng với các biện pháp khác để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định (riêng cấp học mầm non tạm dừng việc dạy học theo Công văn số 583/UBND-VX ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh).

Riêng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, căn cứ vào tình hình thực tiễn và các quy định của Đại học Thái Nguyên, cũng như của tỉnh Lào Cai về phòng, chống dịch Covid-19 để linh hoạt áp dụng các hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập