25/05/2022 lúc 16:50 (GMT+7)
Breaking News

Tiên Du, Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

VNHN - Từ ngày 1-11-2018 đến ngày 31-10-2019, Trung tâm Hành chính công (HCC) huyện Tiên Du tiếp nhận và giải quyết 56.273/56.493 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, số hồ sơ trả sớm và đúng hạn chiếm 99,56%. So với cùng kỳ năm 2018, số hồ sơ TTHC tiếp nhận tăng 144,27%; tổng số thu phí, lệ phí, thuế tăng 522,64%. Có được kết quả đó, ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm HCC huyện Tiên Du.

VNHN - Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2019, Trung tâm Hành chính công (HCC) huyện Tiên Du tiếp nhận và giải quyết 56.273/56.493 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, số hồ sơ trả sớm và đúng hạn chiếm 99,56%. So với cùng kỳ năm 2018, số hồ sơ TTHC tiếp nhận tăng 144,27%; tổng số thu phí, lệ phí, thuế tăng 522,64%. Có được kết quả đó, ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm HCC huyện Tiên Du.

Nổi bật trong việc rà soát, cập nhật, niêm yết danh mục, quy trình giải quyết TTHC, Trung tâm HCC huyện Tiên Du chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc cập nhật, rà soát TTHC trên cơ sở quy trình UBND tỉnh chuẩn hóa ban hành; kiến nghị, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện áp dụng tại Trung tâm; rà soát danh mục TTHC, quy trình giải quyết, các mẫu biểu kèm theo thủ tục đã được công khai trên website về cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của toàn quốc. Kết quả, cấp huyện có 48 lĩnh vực, 265 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Du. 

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chiếm tỷ lệ gần 11%; thực hiện “4 tại chỗ” chiếm tỷ lệ gần 47%... Đồng chí Nguyễn Thị Sang, Giám đốc Trung tâm HCC huyện Tiên Du cho biết: “Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC là khâu quan trọng, Thời gian qua, Trung tâm thực hiện tốt công tác phối hợp thông qua ký kết quy chế với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC; thực hiện việc nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị bằng văn bản vào cuối giờ làm việc buổi chiều hàng ngày đối với các hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả, hồ sơ quá hạn giải quyết để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND huyện, bảo đảm tính thống nhất theo Quy chế phối hợp.Qua đó, góp phần hạn chế mức thấp nhất số hồ sơ trả quá hạn cho công dân; kết quả, tính từ đầu năm 2019 đến nay, số hồ sơ quá hạn tại Trung tâm chỉ chiếm dưới 1%”.

Trung tâm HCC huyện tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu đề ra, cập nhật phần mềm mới trong triển khai vào nhiệm vụ giải quyết TTHC; xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá cán bộ làm việc tại Trung tâm; triển khai hệ thống hỗ trợ, trả lời trực tuyến các kiến nghị, vướng mắc của công dân trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, thành phố cắt băng khánh thành Trung tâm Hành chính công.

Đặc biệt, Trung tâm duy trì nghiêm nội quy, quy định tại đơn vị, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm khi tiếp nhận khi hồ sơ cần đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ hướng dẫn công dân hoàn thiện đầy đủ, chính xác, đảm bảo không quá một lần. Qua đó, góp phần giảm phiền hà, thời gian đi lại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giải quyết hồ sơ TTHC.

Nhờ đó trong năm 2019, chỉ số khảo sát đo lường độc lập của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh về mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC tại các Trung tâm HCC trong tỉnh thông qua các tiêu chí như: Tiếp cận dịch vụ HCC; TTHC; công chức trực tiếp giải quyết công việc; tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị… Trung tâm HCC huyện Tiên Du đều xếp ở vị trí nhóm đầu trong thứ bậc xếp hạng 7 Trung tâm HCC cấp huyện trong tỉnh.

Bắc Ninh thành lập Trung tâm hành chính công từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, làm việc. 

Ông Nguyễn Văn Cường, người dân xã Liên Bão đến Trung tâm HCC huyện Tiên Du giải quyết hồ sơ TTHC về chính sách bảo hiểm xã hội nhận xét: “Không giống như trước đây phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan để giải quyết một TTHC, nhưng nay chúng tôi chỉ phải đến một nơi là Trung tâm để nộp hồ sơ và nhận kết quả, rất tiện lợi”.

Có thể khẳng định là một đơn vị với chức năng, nhiệm vụ mới, song thời gian qua, Trung tâm HCC huyện Tiên Du không ngừng đổi mới, có những đột phá, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện quy trình giải quyết TTHC, đem đến thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của huyện và cả tỉnh nói chung.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập