27/05/2022 lúc 06:02 (GMT+7)
Breaking News

Thuduc House (TDH) nhận quyết định cưỡng chế về thuế hơn 111 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Thuduc House (TDH) nhận quyết định cưỡng chế về thuế hơn 111 tỷ đồng

Theo thông báo của TDH, ngày 19/1/2022, Công ty nhận được các Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, với số tiền 111,416 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/12/2021, Thuduc House cũng đã nhận được quyết địch của Cục Thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính thời kỳ thanh tra 2017-2018.

Theo đó, TDH sẽ bị truy thu gần 20,8 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 9,5 tỷ đồng tiền nộp chậm thuế GTGT. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế GTGT hơn 67,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Thuduc House bị cơ quan thuế TP.HCM yêu cầu truy thu và nộp bổ sung đợt này là 97,8 tỷ đồng. 

Ngày 1/3/2021, Cục thuế TP.HCM cũng đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đối với TDH với số thuế và tiền chậm nộp lên đến 440 tỷ đồng cũng do các vi phạm trong thời kỳ thanh tra từ 2017-2018 và 6 tháng đầu năm 2019. TDH bị truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và gần 10 tỷ đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần 68 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính quý 3/2021, TDH đã hoàn tất thanh toán khoản thuế này.

Thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến diễn ra sáng ngày 22/12, ông Lê Chí Hiếu Chủ tịch TDH cho biết, Công ty đã nộp toàn bộ tiền thuế gốc 365 tỷ cho cơ quan điều tra, không nộp vào cho cơ quan thuế. 

"Nếu không có tội sẽ được hoàn trả lại và Công ty không bị tính tiền phạt. Nếu có tội, chúng ta phải nộp phạt. Lúc đó sẽ có bài toán cụ thể và tòa án sẽ ra quyết định", ông Hiếu giải thích trước các cổ đông.

Về khoản phạt và truy thu 100 tỷ đồng vừa mới phát sinh, ông Hiếu cho biết đây là khoản của năm 2017, không phải hoàn thuế mà là cấn trừ thuế. 

Tính đến nay, hoạt động tài chính của công ty đã trở lại bình thường. Thuduc House cũng đã tháo gỡ những nút thắt liên quan đến Cục Thuế, bao gồm phong tỏa hóa đơn và phong tỏa tài sản.

Tại đại hội, TDH cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 hợp nhất với doanh thu là hơn 1.145 tỷ đồng, chỉ bằng 56,41% thực hiện được năm 2020. Tuy nhiên tổng chi phí chỉ ở mức hơn 862 tỷ đồng so với hơn 2.325 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là xấp xỉ 230 tỷ đồng, năm 2020 là âm gần 310 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù chỉ ghi nhận 464 tỷ doanh thu thuần, giảm 61%, Công ty đạt lợi nhuận ròng gần 206 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại ngày 30/9 còn gần 8 tỷ đồng, trong khi đầu năm gần 143 tỷ đồng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập