31/01/2023 lúc 16:37 (GMT+7)
Breaking News

Thị xã Bỉm Sơn: Công tác bảo vệ môi trường có sự chuyển biến tích cực

Thời gian qua, Thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai nhiều kế hoạch và chương trình bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm Nghị quyết 05 về BVMT.

Thời gian qua, Thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai nhiều kế hoạch và chương trình bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm Nghị quyết 05 về BVMT.

Theo đó, thị xã Bỉm Sơn đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải đưa về bãi rác tập trung xử lý theo quy định, với tuần suất thu gom 7 lần/tuần. Vận động các hộ chăn nuôi làm hầm biogas khí sinh học, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh như: sử dụng đệm lót sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học giảm thiểu mùi hôi thối trong chăn nuôi.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Tổ chức thực hiện VSMT ngoài đồng ruộng cho cán bộ, hội viên hội nông dân, MTTQ, hội liên hiệp phụ nữ với phong trào “5 không - 3 sạch”. Các tổ chức đoàn thể khác lồng ghép nội dung BVMT vào chương trình công tác năm. Phát động các phong trào thi đua, thành lập các câu lạc bộ BVMT, đảm nhận đoạn đường tự quản về VSMT. 

Đến nay, trên địa bàn các xã, phường đã thành lập các tổ tự quản VSMT do các chi hội trong thôn, khu phố đảm nhận như: đoạn đường tự quản do hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đảm nhận. Đối với rác thải đồng ruộng các tổ chức hội, đoàn thể đã vận động các hội viên tại các xã, phường xây dựng được 94 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật. 

Để đảm bảo VSMT, sau khi các hộ đi phun hóa chất bảo vệ thực vật xong, rác thải được thu gom vào các hố rác dọc các mương. Khi các hố đầy, các xã, thị trấn gom về một vị trí tập kết như kho có mái, có đáy, có nền... và hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý.

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, do vậy thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn luôn chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thông qua việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả; công tác BVMT trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã có những chuyển biến rõ nét; 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí về môi trường, tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn mới đạt 100%; 100% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 98%... 

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn thu gom, vận chuyển rác thải đưa về bãi rác tập trung xử lý theo quy định

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ thị xã Bỉm Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đồng thời, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt; lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng. Hướng tới, xây dựng phong trào toàn dân BVMT, hình thành và phát triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động BVMT.  

Với quan điểm bảo vệ môi trường lấy phòng ngừa là chính, kết hợp xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên, xác định đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững, tin chắc rằng Thị xã Bỉm Sơn sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết 05-NQ/TU đã đề ra.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập