24/05/2022 lúc 01:36 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Sáng 24/9/2021, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đề án; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Sáng 24/9/2021, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đề án; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện đề án của các sở, ngành các địa phương, đơn vị đã chủ động bám sát các nội dung của Ban chỉ đạo; phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, các lực lượng, sự ủng hộ tích cực của đồng bào các dân tộc ở địa bàn khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh và đã đạt được mục tiêu của đề án đề ra. Chất lượng, số lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật, mạng lưới truyền thanh nội bộ ở các xã (phường, thị trấn), thôn (bản, khu phố), đồn Biên phòng được củng cố và nâng cao; xây dựng và duy trì tốt hoạt động của mô hình Tổ ANTT, Tổ an ninh tự quản, Tổ hòa giải, tư vấn, trợ giúp pháp luật ở khu vực biên giới, vùng biển; khuyến khích thói quen tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn nên nhận thức của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước nhất là chính sách đối ngoại, chính sách về Tôn giáo, chính sách về Dân tộc được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển ngày càng được nâng lên; tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm dần cả về số vụ và số đối tượng vi phạm, không tạo thành điểm nóng về an ninh chính trị ở khu vực biên giới… Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân nhìn chung được cải thiện tốt hơn; cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được nâng cao.

Thông qua cơ chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền thường xuyên thông báo cho các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) những văn bản quy định của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, làm cơ sở phối hợp xử lý tốt các trường hợp vi phạm quy chế khu vực biên giới, tránh được tình hình phức tạp, kéo dài.

Tuy nhiên, đến nay, ở một số địa phương có lúc, có nơi chưa thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nên thiếu sự chỉ đạo quyết liệt; công tác phối hợp giữa một số ngành, đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ; đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn thiếu; chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân còn chậm…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đề án phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đề án nhấn mạnh: Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, vùng biển trong tình hình mới; các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn hai tuyến biên giới nói riêng và cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Phát huy tốt vai trò các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vai trò của các tổ chức, các lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, vùng biển. Tiếp tục duy trì một số nội dung cụ thể của đề án trở thành hoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

Các cá nhân và tập thể xuất sắc vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng cho 18 tập thể và 35 cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 15 tập thể và 30 cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập