18/05/2022 lúc 11:11 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Giãn cách xã hội toàn huyện Hậu Lộc theo Chỉ thị 15 và cách ly thị trân Hậu Lộc theo chỉ thị 16

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hậu Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hậu Lộc; Cụ thể:

Nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết; trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong vòng 07 ngày, kể từ 18 giờ 00 phút ngày 2/9/2021 trên phạm vi toàn huyện Hậu Lộc; trong đó, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng (trừ các hoạt động hiến máu nhân đạo với sự tổ chức thực hiện chặt chẽ của ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ); dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Hậu Lộc phải thần tốc, cương quyết, tập trung nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ truy vết, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có liên quan đến “ổ dịch” Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và các “điểm dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại, tiếp xúc với người đã từng qua lại “ổ dịch”, “điểm dịch” khai báo y tế và liên hệ để được xét nghiệm.

Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND huyện Hậu Lộc khẩn trương triển khai các phương án giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid 19; khuyến khích tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy” (trừ các hoạt động ở Điều 1 Quyết định này). Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn huyện khi không thực sự cần thiết.

Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tùy tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc được áp dụng một số biện pháp cao hơn nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

UBND huyện Hậu Lộc chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid 19 diện rộng trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, trước hết là các cơ quan, đơn vị, địa bàn có các ca dương tính SARS-CoV-2 (F0).

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hậu Lộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong cơ quan theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại công sở.

Căn cứ theo sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế cấp bách tại địa phương, ngày 2/9/2021, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn Thị trấn Hậu Lộc để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19. Theo đó, thời gian áp dụng trong vòng 7 ngày, kể từ 12h00, ngày 02/9/2021.

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND Thị Trấn Hậu Lộc khẩn trương thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bàn Thị trấn, yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn Thị trấn (trừ các hoạt động công vụ, y tế và các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép).

Chủ tịch UBND Thị trấn Hậu Lộc căn cứ Chỉ thị 16; Công văn số 2601/VPCP-KGVX  ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính Phủ về việc thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid 19 và các Văn bản chỉ đạo, Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của huyện để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thị trấn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid 19 diện rộng trên địa bàn Thị trấn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, trước hết là các cơ quan, đơn vị các khu dân cư trên địa bàn Thị trấn có các ca dương tính SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng của huyện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai các kênh phân phối cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa bàn Thị trấn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập