16/08/2022 lúc 20:12 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Giao ban các cơ quan khối Đảng, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý II

Ngày 23/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên để đánh giá kết quả công tác quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tích cực tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 390 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.500 tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 7.800 tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các địa phương tích cực triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tỉnh đã thực hiện phân bổ 72.480 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (trong đó, hỗ trợ các xã 62.480 tấn; huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 10.000 tấn). Huyện Định Hóa đã ban hành Nghị quyết về xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Hiện nay, toàn tỉnh có 109/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt. Các địa phương phối hợp với ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn. Một số địa phương phát triển các loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định... Về công tác xây dựng Đảng, trong quý II, các cơ quan khối Đảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 – 2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý III/2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan khối Đảng, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác quản lý báo chí, kịp thời định hướng đối với những vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh, dư luận quan tâm; mở rộng hoạt động giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; làm tốt công tác quản lý thu, chi; bảo đảm chi đầu tư phát triển và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ TP. Thái Nguyên và TP. Phổ Yên năm 2022 bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Cơ quan miền núi phía Bắc
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập