27/01/2023 lúc 22:25 (GMT+7)
Breaking News

Săn mây ở Măng Đen

Măng Đen là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nằm ở độ cao cách mực nước biển 1200m. Với vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ, cộng với địa hình có nhiều đồi núi thấp, Măng Đen là một địa điểm lý tưởng cho những buổi săn mây kỳ thù, và đây sẽ là một chuyến đi không thể thiếu trong hành trình du lịch Kon Tum.
{"gallery":[{"src":"vnhn-media/22/11/30/md.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md1.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md2.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md3.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md4.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md5.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md6.jpg","description":"biển mây ở măng đen"},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md7.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md8.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md9.jpg","description":""},{"src":"vnhn-media/22/11/30/md10.jpg","description":"Tác giả và trẻ em địa phương "}],"text":""}
VNHN
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập