26/06/2022 lúc 08:32 (GMT+7)
Breaking News

Quân khu 4: Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" giai đoạn 2017- 2022

Ngày 18/4/2022, tại Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ 4 thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017 - 2022.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “ Xây dựng và quản lý Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo: Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đến cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát của cơ quan Hậu cần và chuyên ngành Doanh trại ở các cấp Phong trào thi đua có sức lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị và phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, nội lực, có sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo ra giá trị vật chất lớn trong xây dựng, sửa chữa, nâng cấp doanh trại, quản lý đất quốc phòng, quản lý sử dụng điện nước, doanh cụ, tạo cảnh quan môi trường và chấp hành chế độ nền nếp chính quy. Đến nay, phong trào có bước phát triển mới, tạo ra sức sáng tạo không ngừng với những mô hình doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp và sáng; trong 05 năm đã thực hiện duy tu bảo trì, sửa chữa được 694.365 m2 công trình nhà các loại; tiến hành sơn, sửa, vôi ve hàng triệu m2 tường các công trình, bảo đảm màu sắc thống nhất cho từng khu vực, thường xuyên sạch đẹp, không bị ẩm, rêu mốc; các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã bảo đảm đầy đủ điện, nước phục vụ huấn luyện, SSCĐ và sinh hoạt, công tác; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng điện, nước đảm bảo an toàn, tiết kiệm. sử dụng nguồn kinh phí tự có, khai thác tốt nguồn ngân sách của địa phương để mua sắm, sửa chữa các loại doanh cụ, tổ chức sắp xếp thống nhất gọn gàng, tạo nên nét văn hóa, nếp sống khoa học chính quy thống nhất trong từng phòng ở, phòng làm việc, đến từng đại đội, phòng ban cơ quan; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng của các đơn vị trong toàn Quân khu đã chấp hành nghiêm Luật Đất đai và quy định, quy chế của Bộ Quốc phòng; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả diện tích được giao. Từ sự phát huy cao độ nội lực và sự ủng hộ của cấp uỷ chính quyền địa phương, trong 05 năm toàn lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã huy động được 479.871 ngày công; 208.480 triệu đồng nguồn vốn tự có của các đơn vị và 95.149 triệu đồng nguồn vốn địa phương hỗ trợ đã xây dựng mới được hơn 315.000m2 nhà ở, công trình; trồng mới trên 578.000 cây xanh, cây ăn quả, xây dựng hàng chục nghìn chậu cảnh, bồn hoa, cây cảnh, khu vui chơi, giải trí của bộ đội; trồng và chăm sóc gần 300.000m2 thảm cỏ, làm cho cảnh quan, môi trường của các cơ quan, đơn vị luôn xanh, sạch, đẹp..... Đến nay, phong trào có bước phát triển mới, tạo ra sức sáng tạo không ngừng với những mô hình doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, sáng, tiêu biểu có các đơn vị: Trung đoàn 19, Sư đoàn 968; Trung đoàn 335, Sư đoàn 324; Lữ đoàn Công binh 414; Lữ đoàn Pháo binh 16; Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206; Ban CHQS huyện Thạch Hà, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; Ban CHQS huyện Tuyên Hóa, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; Ban CHQS Thành phố Than h Hóa, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Ban CHQS huyện Phong ĐiềnTrung đoàn 654, Cục Hậu cần....

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận và xác định phương hướng và các mục tiêu thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng và quản lý Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, giai đoạn 2022 – 2027. Trong đó, phấn đấu đến đến năm 2027, doanh trại của các đơn vị trong Quân khu cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ; tất cả các đơn vị đều có doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp với điểm các chỉ tiêu của phong trào thi đua đạt điểm giỏi, trong đó có trên 50% đơn vị có điểm các chỉ tiêu đạt xuất sắc; 100% cơ sở doanh trại trong toàn Quân khu có quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng doanh trại được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kịp thời điều chỉnh quy hoạch khi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của đơn vị thay đổi; 100% các dự án, công trình xây dựng đúng quy hoạch được duyệt, bảo đảm chính quy, thống nhất; 100% điểm đất quốc phòng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đúng mục đích; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất doanh cụ theo chế độ tiêu chuẩn quy định; duy trì và phát huy tốt 100% bộ đội được tắm nước nóng về mùa đông; tổ chức xây dựng, củng cố, sửa chữa và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; 100% đơn vị có nếp sống vệ sinh khoa học, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện nghiêm Chỉ thị của các cấp về thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước; ứng dụng triệt để, có hiệu quả khoa học công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý doanh trại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Mục tiêu phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" thời gian tới của Quân khu 4 xác định đến năm 2027 là: 100% cơ sở doanh trại trong toàn Quân khu có quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng doanh trại được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kịp thời điều chỉnh quy hoạch khi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của đơn vị thay đổi; 100% các dự án, công trình xây dựng đúng quy hoạch được duyệt, bảo đảm chính quy, thống nhất; 100% điểm đất quốc phòng được cấp Giấy sử dụng đúng mục đích; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất doanh cụ theo chế độ quy định; duy trì và phát huy tốt 100% bộ đội được tắm nước nóng về mùa đông; tổ chức xây dựng, củng cố, sửa chữa và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; 100% đơn vị có nếp sống vệ sinh khoa học, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện nghiêm Chỉ thị của các cấp về thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước; ứng dụng triệt để, có hiệu quả khoa học công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý doanh trại.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng – Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong 5 năm qua.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng – Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 15 tập thể.

 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen cho 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong PTTĐ.
Minh Ngọc
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập