02/07/2022 lúc 06:32 (GMT+7)
Breaking News

PG Bank: Kinh doanh đi xuống lợi nhuận vẫn tăng nhờ giảm chi phí dự phòng

Lợi nhuận thuần quý III/2021 của PG Bank giảm tới 49% so với cùng kỳ, song lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 4,6 lần so với cùng kỳ nhờ ngân hàng được hoàn nhập dự phòng 1,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần quý III/2021 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) giảm tới 49% so với cùng kỳ, song lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 4,6 lần so với cùng kỳ nhờ ngân hàng được hoàn nhập dự phòng 1,7 tỷ đồng.

PG Bank: Kinh doanh đi xuống lợi nhuận vẫn tăng nhờ giảm chi phí dự phòng

Theo BCTC quý III, PG Bank (UPCoM: PGB) ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 18% xuống 203 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11% lên 5,7 tỷ đồng, trong khi các nguồn thu ngoài lãi khác như lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 35%, lãi từ hoạt động khác giảm 57%.

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm 7% xuống 141 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 41% so với cùng kỳ, còn hơn 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ được hoàn nhập dự phòng hơn 1,7 tỷ đồng, ngân hàng báo lãi trước thuế 97 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng giảm 64% xuống 93 tỷ đồng, giúp PGBank lãi trước thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt 272 tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch.

Đến 30/9, tổng tài sản PGB tăng 2% so với đầu năm, lên 36.793 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 10%, còn 570 tỷ đồng, tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD) khác tăng 12%, 6.574 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đi ngang 25.695 tỷ đồng.

Tuy nhiên nợ xấu tăng 13% so với đầu năm, lên 708 tỷ đồng nợ xấu, nâng tỷ trong trong cơ cấu dư nợ từ 2,44% lên 2,75%. Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng giảm 7%, xuống 26.803 tỷ đồng, tiền gửi của các TCTD khác tăng 49% lên 4.224 tỷ đồng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập