10/08/2022 lúc 21:56 (GMT+7)
Breaking News

PC Hải Dương: Đẩy mạnh chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ

Thực hiện mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra, phấn đấu đến hết năm 2022, cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp số, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và sự hài lòng của khách hàng. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Quyết tâm tạo đột phá mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý

Thực hiện công tác chuyển đối số của EVN, PC Hải Dương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các phòng, ban đầu mối triển khai thực hiện. Công ty Điện lực Hải Dương triển khai xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS): thực hiện cải tiến và số hóa trong công tác trên hiện trường, kỹ thuật an toàn, kinh doanh điện năng, đầu tư xây dựng (quản lý vận hành sửa chữa lưới điện, cập nhật lưới điện, phát triển khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, lập kế hoạch đầu tư xây dựng...trên nền ứng dụng bản đồ GIS). Khai thác dữ liệu đã số hóa từ cơ sở dữ liệu quan hệ của các phần mềm lõi (dữ liệu về tài sản, con người, khách hàng, doanh nghiệp, đối tác…) đến dữ liệu đã số hóa như hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, đầu sổ theo dõi vận hành, phiếu thao tác, giao việc… và dữ liệu hình ảnh thu thập từ các ứng dụng hiện trường, ứng dụng mobile trong ECP, IMIS, GIS, dữ liệu dạng file pdf, word, excel… trên hạ tầng công nghệ đảm bảo dữ liệu là duy nhất, xuyên suốt và chính xác.

Hệ thống vận hành tại Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương: trong tháng 05/2022, đối với phần lưới điện 110kV công ty đã tiến hành cắt điện, thí nghiệm thực hiện các hạng mục CBM có khả năng thực hiện tại 01 TBA 110kV và đã tiến hành cập nhật dữ liệu lên phân hệ CBM của PMIS, lũy kế hết tháng 05/2022 thực hiện được 05/15 TBA 110kV. Phần lưới điện trung thế, lũy kế đến hết tháng 5 năm 2022, toàn Công ty đã thực hiện CBM lưới điện trung thế cấp độ 1 cho gần 10.000 thiết bị theo kế hoạch, và cấp độ 2 cho khoảng 300 thiết bị và đã cập nhật đầy đủ thông số CBM của thiết bị trong phân hệ CBM của PMIS.

Song song với công tác số hóa dữ liệu, Điện lực Hải Dương cũng đẩy mạnh số hóa các quy trình nghiệp vụ như: chuẩn hóa các hồ sơ văn bản nằm trong các quy trình, vận hành cấp phát, giải ngân, mua sắm, hợp đồng, thanh xử lý vật tư thiết bị và tài sản cố định; quy trình nghiệp vụ quản trị nhân sự, theo dõi công tác đào tạo, thi đua khen thưởng theo quý/năm… để tiến tới việc xử lý, tương tác với các khách hàng và đối tác hoàn toàn trên không gian số.

Vận hành TBA 110kV không người trực trên thiết bị số.

Không chỉ vậy, PC Hải Dương rất chú trọng áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động SXKD. Trong năm 2022, Công ty sẽ triển khai dự án “Tự động hóa lưới điện trung áp tỉnh Hải Dương (DMS) năm 2022”. Trong đó sẽ thực hiện chạy bài toán DMS đầy đủ cho 05 mạch vòng đường dây (bao gồm 02 mạch vòng đang chạy thử nghiệm trong năm 2021 theo hình thức tự thực hiện). Đồng thời, trong năm PC Hải Dương dự kiến đề xuất bắt đầu thực hiện trạm kỹ thuật số TBA 110kV Bình Giang.

Phục vụ khách hàng tốt hơn nhờ chuyển đổi số

Một trong những dấu ấn nổi bật của chuyển đổi số là Công ty có thể tương tác với khách hàng thông qua các công cụ CSKH, phương thức điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Zalo, Viper, dịch vụ trực tuyến,… Tính đến nay Công ty Điện lực Hải Dương ký hợp đồng thu hộ tiền điện với ngân hàng Agribank, VIB, MSB, Viettinbank, VietcomBank, MBank, BIDV và 8 đơn vị trung gian Zlopay, VNPT, VNPost, VNPay, ViMo, Viettel, Momo, Payoo.

Nhân viên Điện lực hướng dẫn Khách hàng truy cập các ứng dụng tra cứu thông tin và thanh toán tiền điện trên điện thoại thông minh.

Nhờ chuyển đổi số mà PC Hải Dương đã thực hiện 100% số hóa hợp đồng đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; Giao dịch với khách hàng qua phương thức điện tử đạt 99,91%; Thu nộp không dùng tiền mặt đạt 96%; Cung cấp dịch vụ tương đương cấp độ 4 đạt 99,5%. Công ty đã làm chủ công nghệ tự động hóa Trạm biến áp 110kV, hết năm 2021 hoàn thành 100% Trạm biến áp 110kV vận hành không người trực. Trong năm 2022, Công ty phấn đấu lắp đặt công tơ điện tử đọc xa đạt 80% số công tơ đang bán điện cho khách hàng; thực hiện 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

Lãnh đạo PC Hải Dương kiểm tra công tác cung cấp điện tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.

Để nâng cao hiệu quả đưa chương trình số hóa đến gần hơn nữa với người lao động, phát huy tối đa hiệu quả khi thực hiện, PC Hải Dương đã xây dựng và triển khai khóa học các chuyên đề trên phần mềm Elearning của EVN. Đặc biệt, coi trọng công tác đào tạo về nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn giúp CBCNV có thể áp dụng được những cải tiến trong sản xuất kinh doanh; lập các lớp đào tạo theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Tổng công ty.

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương quyết tâm hướng tới là một doanh nghiệp số mạnh trong đó lấy khách hàng là trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến; vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin với công nghệ tự động hoá hiện đại... Thời gian tới, Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện công tác chuẩn hóa số liệu, thực hiện số hóa quy trình nghiệp vụ theo đúng kế hoạch của Tổng Công ty... Tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty cùng quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên PC Hải Dương sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Thanh Nhàn
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập