26/06/2022 lúc 09:38 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 21/4, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; công tác quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Hội nghị lần này nhằm triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh kịp thời nắm vững về những chủ trương, định hướng, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tiếp thu đầy đủ những nội dung các văn bản của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ở đơn vị, địa phương trong thời gian tới đạt kết quả tốt. Đồng thời đề nghị, sau hội nghị này, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đến các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận theo yêu cầu của cấp trên sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị...

Hương Nguyễn 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập