24/09/2023 lúc 10:27 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Giá trị DTI đạt 0,3048 - tăng trưởng 44,6% so với năm 2020

Chỉ số đánh giá DTI năm 2021 của cấp tỉnh tại Ninh Thuận có giá trị DTI đạt 0,3048 - tăng trưởng 44,6% so với năm 2020; xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2020.

Tại cuộc họp ngày 7/9, của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số DTI năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban điều hành chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp; Cuộc họp nhằm phân tích, đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số DTI năm 2022; lựa chọn Ngày chuyển đổi số của tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 từ đầu năm đến nay của Ban Điều hành chuyển đổi số.

Ninh Thuận có giá trị DTI đạt 0,3048 - tăng trưởng 44,6% so với năm 2020 - ảnh minh Họa

Theo báo cáo Chỉ số đánh giá DTI năm 2021 của cấp tỉnh, tỉnh Ninh Thuận có giá trị DTI đạt 0,3048 - tăng trưởng 44,6% so với năm 2020; xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2020. Báo cáo nêu nguyên nhân chính khiến chỉ số DTI của tỉnh năm 2021 đạt thấp là do nguồn nhân lực số của tỉnh còn hạn chế, nhất là nhân lực về an toàn thông tin, chuyển đổi số; nguồn lực về tài chính đầu tư từ ngân sách nhà nước, chi thường xuyên cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số còn hạn chế; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt thấp; lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart còn nhiều khó khăn...

Quang cảnh cuộc họp ngày 7/9, của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh - ảnh: CTTĐT

Qua đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh đề nghị, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số DTI năm 2022, trong đó, phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương. Cần triển khai nghiêm túc quy chế cung cấp thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm hóa để theo dõi việc cung cấp thông tin của các sở, ngành, địa phương.

Khẩn trương thành lập Tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc, rà soát các công việc, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch nâng cao chỉ số DTI của tỉnh. Quan tâm bố trí nguồn lực hợp lý cho việc cải thiện chỉ số DTI, có lộ trình phù hợp, ưu tiên các việc cấp bách, cấp thiết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lựa chọn Ngày chuyển đổi số của tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp tỉnh cũng đề ra mục tiêu Phấn đấu năm 2022, Chỉ số DTI của tỉnh xếp hạng thuộc vào nhóm trung bình chung của cả nước; trong đó, riêng Trụ cột Chính quyền số được xếp hạng thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chỉ số Chính quyền số.

Thế Hùng