24/05/2022 lúc 22:47 (GMT+7)
Breaking News

NHNN Long An: Luôn sẵn sàng đồng hành thời “hậu COVID-19”

Thời gian qua, NHNN tỉnh Long An được đánh giá là đã triển khai quyết liệt, kịp thời chính sách của NHNN Việt Nam về hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định và phát triển Ngành ngân hàng. Thông qua thực thi những cơ chế mới từ chỉ đạo của NHNN Việt Nam để hỗ trợ cho người dân, DN, là nền tảng để đồng hành cùng sự ổn định và phát triển KT-XH tại địa phương ở hiện tại và tương lai.

VNHN - Thời gian qua, NHNN tỉnh Long An được đánh giá là đã triển khai quyết liệt, kịp thời chính sách của NHNN Việt Nam về hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định và phát triển Ngành ngân hàng. Thông qua thực thi những cơ chế mới từ chỉ đạo của NHNN Việt Nam để hỗ trợ cho người dân, DN, là nền tảng để đồng hành cùng sự ổn định và phát triển KT-XH tại địa phương ở hiện tại và tương lai.

Ông Đào Văn Nghiệp - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị Sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Vững tin trước đại dịch

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã gây nên những thiệt hại lớn về vật chất lẫn con người. Các chuyên gia đánh giá Ngành ngân hàng đang phải giải “bài toán chưa có tiền lệ” đó là vừa trợ giúp DN, vừa bảo đảm an toàn hệ thống. Theo đó, Ngành NHNN Chi nhánh Long An đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình, sẵn sàng điều chỉnh kịp thời. Cụ thể, Ngành đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ người dân, DN duy trì, ổn định hoạt động, góp phần đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An. Cũng như đã triển khai đầy đủ, kịp thời nhiều giải pháp của NHNN như Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, Chỉ thị số 02/CT-NHNN, Thông tư 04/2020/TT-NHNN... Năm 2020, NHNN đã 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với quy mô tương đối lớn và liên tục, mỗi lần điều chỉnh giảm 0,5%/năm, đến cuối năm 2020 đã giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các lĩnh vực ưu tiên, để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn cho DN. Đến cuối năm, Ngành đã huy động vốn 76.294 tỷ đồng, tăng 11,62% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay: 81.958 tỷ đồng, tăng 17,41 % so với cuối năm 2019 (định hướng của NHNN năm 2020 tăng 14%); nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,57 % tổng dư nợ… Kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch 9.555 tỷ đồng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ của TCTD là 608 tỷ đồng, gồm 4.579 khách hàng và cho vay mới: 17.314 tỷ đồng, gồm 5.328 khách hàng.

Tiếp theo đó, năm 2021, hệ thống Ngân hàng Long An cũng đã triển khai Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của NHNN sa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Thực hiện Công văn số 5747/NHNN-TD ngày 10/8/2021 của NHNN về việc đảm bảo vốn tín dụng phục vụ thu mua, tạm trữ thóc, gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, các TCTD trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện thông tư, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của NHNN, mà cụ thể là đã xem xét giảm lãi và cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

NHNN Long An họp với các Ngân hàng để nghe các Ngân hàng báo cáo tình hình hoạt động và quán triệt nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2021

Long An sẽ luôn đồng hành cùng DN về đơn giản TTHC, chia sẻ cơ hội, hợp tác  đầu tư. Các TCTD luôn đầu tư tín dụng, hỗ trợ DN duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Ngành sẽ luôn đồng hành cùng với quyết tâm của hệ thống chính trị chung tay trong công cuộc xây dựng NTM. Riêng vấn đề này, các TCTD sẽ tập trung triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, (i) có chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; (ii) thực hiện các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội: cho vay ưu đãi hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay học sinh, sinh viên; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn … – Ông Đào Văn Nghiệp – Giám đốc NHNN Chi nhánh Long An nhấn mạnh.

Sẵn sàng đồng hành thời “hậu COVID-19”

Riêng trong Chương trình kết nối Ngân hàng - DN, thời gian qua Ngành đã tham dự nhiều Hội nghị kết nối Ngân hàng – DN và tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri (cùng Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An), đối thoại DN (do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức). Thông qua đó, lắng nghe, ghi nhận, giải trình ý kiến của cử tri, DN đầy đủ, kịp thời; chủ động xử lý các vấn đề liên quan về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo NHNN, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Để phù hợp với giai đoạn “bình thường mới”, ông Nghiệp cho biết hệ thống Ngân hàng Long An sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, những nhiệm vụ trọng tâm của Chi nhánh trong những tháng cuối năm 2021. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của NHNN về điều hành lãi suất và chỉ đạo các TCTD chủ động tiết giảm chi phí để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay người dân, DN. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ đời sống, tín dụng tiêu dùng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho DN và người dân tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen. Đồng thời thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước những diễn biến dịch bệnh còn nhiều khó khăn, NHNN chi nhánh Long An luôn thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về tiền tệ tín dụng trên địa bàn, phát huy hơn nữa vai trò của Ngành Ngân hàng để cùng với các Sở ban ngành, cùng tham mưu tốt cho cấp Ủy chính quyền địa phương về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An./.

                                                                                         

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập