18/05/2022 lúc 09:55 (GMT+7)
Breaking News

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận 2021 sụt giảm mạnh

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế cả năm 2021.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế cả năm 2021.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận 2021 sụt giảm mạnh

Theo đó, trong quý 4 doanh thu thuần HND đạt 2.217,7 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ nên lãi gộp còn 322 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với quý 4/2020. Sau khi trừ chi phí LNST đạt gần 260 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ, EPS quý 4 đạt 520 đồng.

Theo giải trình của lãnh đạo Công ty, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý IV/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng. Bên cạnh đó, mặc dù sản lượng phát cao hơn nhưng do giá điện, sản lượng điện hợp đồng Qc giảm dẫn đến doanh thu của HND giảm. Giá vốn hàng bán quý IV/2021 lại tăng hơn 95 tỷ đồng so với quý IV/202, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện phát quý IV/2021 cao hơn cùng kỳ 162 triệu kWh.

Lũy kế cả năm 2021, HND đạt doanh thu 9.026 tỷ đồng, giảm 17,2% so với doanh thu 2020. Lợi nhuận sau thuế 443 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2020.

Năm 2021, HND đặt kế hoạch thu về 8.978,8 tỷ đồng doanh thu và 210,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 68% chỉ tiêu doanh thu và 92 chỉ tiêu lợi nhuận. Như vây, HND đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và vượt 122% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của HND giảm hơn 2.522 tỷ so với đầu năm xuống còn 8.688 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 908 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định cũng giảm 18% về 5,515 tỷ đồng do hao mòn lũy kế.

Nợ phải trả tại 31/12/2021 là 2.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.327 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.148 tỷ đồng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập