28/05/2022 lúc 23:17 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Thông tin nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 11/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị thông tin nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Chiều ngày 11/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị thông tin nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Cài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Giao thông vận tải và Xây dựng, Giáo dục đào tạo, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư...

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp sẽ khai mạc kỳ họp vào ngày 20/10/2021. Tại hội nghị Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông qua báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; có 24 kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; 14 kiến nghị với UBND tỉnh. 

Theo đó về công tác lập pháp, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 02 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xem xét, cho ý kiến 05 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; xem xét thông qua Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng  quý IV/2021.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến, kiến nghị: Đề nghị Quốc hội, các bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật Đất đai 2013; điều chỉnh, bổ sung một số chế độ quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí, cách ly y tế, khám, chữa 2 bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh, bổ sung một số chế độ quy định tại Nghị định, Thông tư, Luật Giáo dục... liên quan đến giáo dục và đào tạo...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu của các ngành, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, gửi cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp theo hình thức trực tuyến./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập