07/07/2022 lúc 14:26 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Hội nghị tuyên truyền đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Nhằm giúp Cán bộ quản lý, Giáo viên nắm được các nội dung chỉ đạo mới của các cấp, ngành về công tác Thi đua Khen thưởng, qua đó nâng cao chất lượng công tác, năng lực tham mưu và kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi đua, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của đơn vị, của ngành GDĐT, ngày 10/5/2022, Sở GDĐT tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.

a-hoi-nghi

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, các chuyên viên của: Sở GD&ĐT; phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN&GDTX các huyện, thị xã, thành phố; cùng hơn 200 cán bộ chuyên viên, giáo viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm mục đích giúp Cán bộ quản lý, Giáo viên nắm được các nội dung chỉ đạo mới của các cấp, ngành về công tác Thi đua Khen thưởng. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của đơn vị, đồng thời cũng là để kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi đua khen thưởng của ngành GD&ĐT với mục tiêu nâng cao chất lượng của công tác Thi đua Khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Trí Toàn, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Ban thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai trao đổi về những điểm mới trong công tác chỉ đạo về thi đua khen thưởng, về thực trạng trong công tác Thi đua khen thưởng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn công tác viết báo cáo thành tích trong thi đua khen thưởng.

a-hoi-nghi-1

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự về kinh nghiệm triển khai công tác thi đua khen thưởng tại cơ sở, nêu ra các ý kiến thắc mắc trong quá trình triển khai công tác này và các ý kiến kiến nghị với Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh nhằm triển khai tốt hơn công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới./.

Lê Vũ
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập