26/06/2022 lúc 21:10 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Hỗ trợ trên 9,4 tỷ đồng cho người lao động và sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Tính đến ngày 26/7, tỉnh Lào Cai đã thực hiện chi trả cho gần 1.500 người thuộc đối tượng số 7, số 8 và nhóm 1 trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 9,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 26/7, tỉnh Lào Cai đã thực hiện chi trả cho gần 1.500 người thuộc đối tượng số 7, số 8 và nhóm 1 trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 9,4 tỷ đồng.

Trước đó, để hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng khoản trợ cấp lên tới 26.000 tỉ đồng.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo tính khả thi, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, thay vì hỗ trợ theo tháng, với gói hỗ trợ lần này, người lao động được chi trả một lần bằng tiền mặt và chỉ hưởng một chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết lấy từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương.

Lào Cai tích cực triển khai thực hiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, đến ngày 26/7 đã chi trả cho gần 1.500 người thuộc đối tượng số 7, số 8 và Nhóm 1 của Nghị quyết với tổng kinh phí hỗ trợ trên 9,4 tỷ đồng. Cụ thể:

Chi trả cho 315 người (thuộc đối tượng số 7, số 8) với kinh phí trên 464 triệu đồng và giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.359 lao động với tổng số tiền giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022) trên 8,9 tỷ đồng, số tiền này theo quy định sẽ được các đơn vị sử dụng để hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh cũng đang xem xét, rà soát, lập danh sách các trường hợp khác để tiếp tục thực hiện chi trả, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ không chỉ bám sát thực tiễn để đưa ra gói hỗ trợ đồng bộ mà còn thể hiện tính nhân văn với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch, đây là một quyết sách kịp thời, đúng lúc, có tác dụng hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp đang gặp khó khăn trước đại dịch./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập