18/05/2022 lúc 10:07 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Cấp phát thẻ gắn mã QR miễn phí cho người lao động ra/vào khu vực cửa khẩu và các kho bãi

Ngày 29 và 30/8/2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu tiến hành cấp phát thẻ gắn mã QR miễn phí cho người lao động ra/vào khu vực cửa khẩu và các kho bãi.

Ngày 29 và 30/8/2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu tiến hành cấp phát thẻ gắn mã QR miễn phí cho người lao động ra/vào khu vực cửa khẩu và các kho bãi.

Để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 3906/UBND-KT ngày 18/8/2021 về việc tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Chủ tịch UBND tỉnh giao Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu tiến hành cấp phát thẻ gắn mã QR miễn phí cho người lao động ra/vào khu vực cửa khẩu và các kho bãi.

Thẻ ra/vào khu vực cửa khẩu và các kho bãi.

Trên thẻ có gắn mã QR kèm theo thông tin, ảnh thẻ của từng người và nội dung cơ bản về nhân thân để thuận tiện cho việc quản lý chặt chẽ số lượng người ra/vào khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, đồng thời làm cơ sở phục vụ công tác điều tra, truy vết trong các tình huống cần thiết khi có dịch bệnh xảy ra.

Ban Quản lý cửa khẩu đã thông báo việc cấp phát thẻ đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến cửa khẩu và các kho bãi. Sau đó, Đồn Biên phòng cử lực lượng phụ trách đến từng doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị để cấp thẻ, tránh tiêu cực, sách nhiễu trong việc cấp phát thẻ.

Đồn Biên phòng sẽ cử lực lượng phụ trách đến từng doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị để cấp thẻ.

Sau 02 ngày (29 và 30/8), tổng số thẻ cấp cho người lao động là trên 1.500 thẻ. Ngoài nhiệm vụ phòng, chống dịch, thì việc cấp thẻ trên cũng sẽ góp phần phát hiện các đối tượng có lệnh truy nã, các đối tượng xấu lén lút hoạt động ẩn náu trong khu vực của khẩu, quản lý được số lượng người tham gia hoạt động tại cửa khẩu cũng như duy trì đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đúng mục đích của người ra/vào khu vực cửa khẩu./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập