06/12/2022 lúc 00:58 (GMT+7)
Breaking News

Hòa Bình (HBC) chuẩn bị phát hành 7,55 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 7,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 2,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Như vậy, ước tính công ty sẽ huy động được 75,5 tỷ đồng nếu phát hành thành công. Giá bán cổ phiếu ESOP thấp hơn 41,2% so với giá thị trường đang giao dịch ngày 29/9.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ 30/9 đến 3/11/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.126,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 55,77 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,2% về còn 5,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,11 tỷ đồng lên 401,37 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 224,6%, tương ứng tăng thêm 164,25 tỷ đồng lên 237,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 56,9%, tương ứng tăng thêm 85,14 tỷ đồng lên 237,64 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 22,6%, tương ứng giảm 4,4 tỷ đồng về 15,09 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48,1%, tương ứng tăng thêm 94,36 tỷ đồng lên 290,34 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng lỗ thêm 7,63 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 24,06 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 16,43 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Hòa Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 15,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thanh Bút
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập