27/03/2023 lúc 08:23 (GMT+7)
Breaking News

Hai lãnh đạo “siêu ban” quản lý dự án vừa được TP Hà Nội sáp nhập là ai?

Ngày 16/05, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với 02 "siêu ban" quản lý dự án (QLDA) trên cơ sở sáp nhập 04 Ban QLDA của thành phố.

Theo đó, Hà Nội quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trao quyết định và chúc mừng các lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm ông Đồng Phước An, sinh ngày 29/01/1973 (Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp) giữ chức Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

7 người được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng gồm ông Nguyễn Ngọc Tường, ông Hoàng Mạnh Trường, ông Lương Thanh Phong, ông Lê Văn Bính, ông Phạm Đình Tuấn, ông Đàm Xuân Dũng và ông Đỗ Việt Hưng.

Tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng, sinh ngày 15/01/1974 (Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

5 người được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội gồm ông Hà Văn Khanh, ông Vũ Mạnh Tuấn, ông Đàm Văn Hân, ông Đặng Việt Trung và ông Chu Mạnh Tuấn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết việc sáp nhập này nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức lại 06 Ban QLDA thành 04 ban.

Bên cạnh đó, các Ban QLDA còn lại của thành phố cũng được rà soát, sắp xếp lại về tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo tinh gọn tổ chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Sau khi 02 Ban QLDA mới được thành lập, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ông Đồng Phước An và ông Hoàng Trọng Tùng cùng tập thể Ban lãnh đạo đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của 2 Ban, đảm bảo chế độ, chính sách hợp lý cho các cán bộ lãnh đạo cũng như viên chức, người lao động để họ yên tâm công tác.

Đồng thời rà soát, kiểm đếm khối lượng công việc đã thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo để tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Chu Ngọc Anh lưu ý việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, và thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Đồng Phước An cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư và các nhiệm vụ khác được giao.

Nguyễn Lâm