03/12/2022 lúc 21:49 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 59,8%

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, doanh thu thương mại, dịch vụ tháng 10 tăng mạnh so với tháng trước. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 56 nghìn tỷ đồng, tăng 59,8% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, doanh thu thương mại, dịch vụ tháng 10 tăng mạnh so với tháng trước. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 56 nghìn tỷ đồng, tăng 59,8% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, sang tháng 10, thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn; từng bước mở cửa trở lại nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch... sau thời gian dài hạn chế và tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Ảnh minh họa.

Do đó, doanh thu thương mại, dịch vụ tháng 10 tăng mạnh so với tháng trước. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 56 nghìn tỷ đồng, tăng 59,8% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25,5% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch, lữ hành đạt 304 tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng 9 nhưng chỉ bằng 68,8% cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần và tăng 35,7%.

Tính chung 10 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 440 nghìn tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 301,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 68,6% tổng mức và giảm 4%. Cụ thể, doanh thu đá quý, kim loại quý giảm 28,7%; gỗ và vật liệu xây dựng giảm 22,5%; phương tiện đi lại giảm 19,3%; ô tô con giảm 16,5%; hàng may mặc giảm 10%. Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,7% và giảm 20,9% (dịch vụ lưu trú giảm 43,3%; dịch vụ ăn uống giảm 18,3%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,6% và giảm 53,4%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 101,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,1% và giảm 11,5%.
 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập