31/01/2023 lúc 17:53 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Thêm 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định số: 1389/QĐ-UBND; 1390/QĐ-UBND; 1391/QĐ-UBND; 1392/QĐ-UBND về việc xếp hạng 4 di tích cấp thành phố, nâng tổng số di tích cấp thành phố ở Hà Nội lên 1.435 di tích.

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định số: 1389/QĐ-UBND; 1390/QĐ-UBND; 1391/QĐ-UBND; 1392/QĐ-UBND về việc xếp hạng 4 di tích cấp thành phố, nâng tổng số di tích cấp thành phố ở Hà Nội lên 1.435 di tích.

Di tích lịch sử - nghệ thuật đình - đền Thiên Tiên (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm).

04 di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố là: Di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Kim Lan (xã Kim Lan, huyện Gia Lâm); Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Thuận Quang (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm); Di tích lịch sử đền Độc Cước - mộ Công chúa (phường Văn Quán, quận Hà Đông) và Di tích lịch sử - nghệ thuật đình - đền Thiên Tiên (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm).

UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND các quận, huyện: Gia Lâm, Hà Đông, Hoàn Kiếm và UBND các phường, xã: Kim Lan, Dương Xá, Văn Quán, Hàng Bông có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa - danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND thành phố. 
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, với việc được xếp hạng thêm 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố, các cơ quan quản lý sẽ có điều kiện để bảo vệ, gìn giữ các di tích này.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập