26/06/2022 lúc 08:23 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Ngày 19/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thực hiện “Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhằm đẩy mạnh nâng cao nhận thức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Ngày 19/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thực hiện “Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một yêu cầu vô cùng cấp thiết hiện nay. Điều này làm giảm tiêu hao năng lượng, nhờ đó giảm chi phí sử dụng năng lượng trong sản xuất và đời sống, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm nhu cầu năng lượng, kéo theo giảm chi phí đầu tư phát triển năng lượng, giảm mức độ khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng, giảm lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường.


Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng tốt nhất.

Hà Nội sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị, công nghệ tiên tiến trong quản lý, vận hành đảm bảo sử¬¬ dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư triển khai chương trình, góp phần chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.

Năm 2021, thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1-1,5% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu. Đạt chỉ tiêu 50% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng. Đạt 60% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 50% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đạt chỉ tiêu 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định. 
 


 

Hà Nội thực hiện “Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”

Cùng với đó, đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn; đạt 45 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và có ít nhất 2 đến 3 công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp quốc gia và Khu vực ASEAN; tập huấn, hướng dẫn cho 1.000 lượt cán bộ kỹ thuật, người quản lý năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng; đào tạo và cấp chứng chỉ 25-30 cán bộ quản lý năng lượng.

Ngoài ra, góp phần giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành, phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016- 2020, cụ thể: Đối với công nghiệp dệt may, tối thiểu 1; đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát, từ 0,5 đến 1,37%, tùy vào loại sản phẩm, quy mô sản xuất; đối với công nghiệp giấy, từ 1,6 đến 3,6%, tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất; đối với công nghiệp hóa chất, tối thiểu 1,4%; đối với công nghiệp sản xuất nhựa, từ 3,6 đến 4,5%. Thành phố phấn đấu đạt 40% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Những giải pháp thiết thực 

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, UBND thành phố sẽ hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình...

Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về việc thực hiện các quy định của Nhà nước, kỹ thuật chuyên môn. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đổng thời tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế “Công nghệ năng lượng – môi trường Hà Nội năm 2021.

 
Mọi người dân tích cực thực hiện những hành động thiết thực.

Cùng với đó thành phố Hà Nội đề ra nhiều giải pháp thực hiện: Huy động và ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục, phát triển dịch vụ tư vấn sử dụng năng lượng; quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giải pháp về hợp tác quốc tế.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tích cực thực hiện các giải pháp, kế hoạch dài hạn nhằm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Tin rằng với sự quyết tâm, đồng lòng của các ban, ngành cùng toàn thể nhân dân, thành phố Hà Nội sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập